Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Budžeta grozījumos Ķekavas novada dome piešķir papildu līdzekļus izglītībai un atpūtas vietu izveidei

Ķekavas novada dome 11. jūlijā, izskatot 2019. gada pašvaldības budžeta grozījumus, papildus vairāk nekā 725 000 eiro atvēlējusi izglītības investīciju projektiem un izglītības iestāžu remontiem, kā arī atpūtas vietu izveidei un labiekārtošanai.

“Šie domes lēmumi vēlreiz apliecina mūsu novada galvenās prioritātes – bērniem pieejama izglītība un iedzīvotājiem, jo īpaši ģimenēm ar bērniem, labiekārtota vide patīkamai atpūtai,” uzsver Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire; viņa piebilst, ka lielākā artava no papildu naudas domāta tieši izglītības pieejamības problēmas risināšanai ilgtermiņā.

Ņemot vērā prioritātes, budžeta grozījumos apmēram 619 000 eiro atvēlēti izglītības jomai, no kuriem 269 000 eiro paredzēti kā pašvaldības līdzfinansējums diviem izglītības investīciju projektiem – moduļu piebūves būvniecībai pie Ķekavas vidusskolas un zemes iegādei jaunas skolas būvniecībai Katlakalnā. Lai šos projektus varētu īstenot, pašvaldība gaida valsts aizdevumu 2,4 milj. eiro apmērā.

Šogad papildu līdzekļi piešķirti skolu un bērnudārzu remontiem, piemēram, Ķekavas vidusskolai – apmēram 22 000 eiro, lai veiktu skolas centrālās ieejas kāpņu remontu, uzstādītu griestu un tāfeļu apgaismojumu, kā arī ugunsdrošības sistēmas skapi. Savukārt Baložu vidusskolai piešķirti gandrīz 12 000 eiro vienam skolas kabineta remontam un ugunsdrošības sistēmas sakārtošanai, bet Daugmales pamatskolai – apmēram 21 000 eiro, lai veiktu gaiteņu kosmētisko remontu, uzstādītu jaunu apgaismojumu sporta zālē un atjaunotu skolas jumta daļu. Ķekavas mūzikas skolas ēkai šogad tiks nomainīti logi: šim mērķim atvēlēti 16 000 eiro.

Papildu finansiālie ieguldījumi ir atvēlēti novada bērnudārziem Valdlaučos, Baložos un Ķekavā. Bērnudārza “Ieviņa” jumta remontam pašvaldības budžeta grozījumos piešķirti 120 000 eiro, bērnudārzam “Zvaigznīte” – 14 000 eiro medicīnas kabineta atjaunošanai un pirmsskolas izglītības iestādei  “Avotiņš” Baložos – nepilni 5000 eiro cokola remontam.

Izskatot 2019. gada pašvaldības budžeta grozījumus, par 140 000 eiro tika palielināts finansējums arī savstarpējiem izglītības norēķiniem ar citām pašvaldībām, kuru skolās mācās Ķekavas novada bērni.

Tāpat šajā Ķekavas novada domes sēdē tika nolemts, ka no nākamā mācību gada, proti, no 2019. gada 1. septembra, apmaksās ēdināšanas izmaksas bērnudārzos viena eiro apmērā par dienu katram piecus un sešus gadus vecam bērnam no daudzbērnu ģimenēm. Šo piemaksu pie ēdināšanas izmaksām pašvaldība segs katram obligātās pirmsskolas izglītības sagatavošanas vecuma bērnam no daudzbērnu ģimenēm bez ģimenes materiālā stāvokļa izvērtējuma, ja ģimenes dzīvesvieta ir deklarēta vienā adresē Ķekavas novadā un tiek apgūta licencēta obligātā 5–6-gadnieku izglītības programma pašvaldības vai privātajos bērnudārzos.

Būtiska naudas sadaļa budžeta grozījumos ir paredzēta atpūtas vietu izveidei un labiekārtošanai Baložos un Titurgā, kopumā vairāk nekā 107 000 eiro apmērā.

Par piešķirtajiem papildu līdzekļiem – vairāk nekā 48 000 eiro – pašvaldība izveidos atpūtas un bērnu rotaļlaukumu Medema parkā Baložos. Šajā parkā uzlabos gājēju ceļu tīklu un pilnveidos bērnu atrakcijas dažādām vecuma grupām. Jau šobrīd uzsākta šā rotaļlaukuma projektēšana.

Patīkamas pārmaiņas gaida arī atpūtas vietu pie Titurgas ezera, kuras labiekārtošanai piešķirti gandrīz 54 000 eiro. Te paredzēts pilnveidot aktīvo zonu, dodot iespēju iedzīvotājiem noīrēt SUP dēļus, un ērtāk izmantot sporta zonu, kā arī pludmales zonā izvietot laipas peldētājiem un rotaļu elementu bērniem. To uzstādīs par 2018. gadā iegūtās konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” veicināšanas balvas līdzekļiem 5000 eiro apmērā.

Pašvaldība šobrīd gatavo arī LEADER projekta pieteikumu “Partnerības Daugavkrasts” teritorijā, kura apstiprināšanas gadījumā tiktu saņemts finansējums, lai varētu izveidot strītbola laukumu Titurgā, Zaļajā ielā.

Jāpiemin, ka, lai vienmērīgi un plānveidīgi izveidotu iedzīvotājiem pievilcīgas atpūtas vietas, šogad Ķekavas novada pašvaldība sagatavos arī kopējo novada attīstības plānu līdzsvarotai atpūtas zonu attīstībai, ņemot vērā iedzīvotāju vecuma grupas, intereses un jau esošo zonu aprīkojumu. Šis vienotais redzējums pašvaldībai ļaus efektīvāk un plānveidīgāk organizēt rotaļlaukumu un aktīvās atpūtas laukumu izveidi, kā arī veiksmīgāk piesaistīt finansējumu ar dažādu projektu palīdzību.

2019. gada pašvaldības budžeta grozījumos novada ēku un iekšpagalmu infrastruktūras sakārtošanai finansējums palielināts par 250 000 eiro (tajā skaitā paredzētais Valsts kases kredīts), no kā lielākā daļa plānota satiksmes organizācijas projekta realizācijai Ķekavā, Gaismas ielā, un tai piegulošās teritorijas projekta īstenošanai. Vairāk nekā 14 000 eiro novirzīti pensionāru atbalstam.

Sagatavojusi Vineta Vītoliņa,

Ķekavas novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību vadītāja