Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Tīrīs Preiļu parka dīķus un kanālus

22. jūlijā Preiļu parka dīķī pretī Ievas un Ādama saliņai tika izmēģināts pagājušā gada novembrī iegādātais aprīkojums parka dīķu un kanālu tīrīšanai – uz pontona uzstiprināms dūņu sūknis un niedru pļāvējs. Aprīkojumu Preiļu novads iegādājās projektā “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus”, un tas dos iespēju tīrīt Preiļu parka ūdenstilpes.

Aprīkojuma piegādātāja SIA “Flo-tex” speciālisti apmācīja divus Preiļu parka darbiniekus un vienlaikus izmēģināja aprīkojumu Preiļu parka apstākļos. Šogad dīķus tīrīs rudenī, sākot ar tiem posmiem, kas ir vairāk apmeklēti.

Preiļu parks ir viens no ievērojamākajiem ainavu parkiem Latvijā. Parka dīķi un kanāli aizņem 13,2 ha lielu platību, un šī sarežģītā sistēma ar trīs dīķiem un daudzām salām tika izveidota grāfu Borhu valdīšanas laikā, applūdinot Preiļupi un tās divas pietekas. Šobrīd parka kanāli un dīķi (izņemot Dzirnavu dīķi) ir stipri aizsērējuši, ar biezu dūņu slāni un aizauguši ar ūdenszālēm.

Iegādātais aprīkojums palīdzēs Preiļu parka dīķus un kanālus pakāpeniski attīrīt no piesērējuma un ūdenszālēm, atjaunojot ūdensteci un dīķu–kanālu sistēmu. Rezultātā Preiļu parks kļūs apmeklētājiem un tūristiem pievilcīgāks.

Aprīkojuma izmaksas ir 9170,28 eiro (ar PVN). No šīs summas ERAF sedz 85%, valsts līdzfinansējums – 5% un pašvaldības līdzfinansējums – 10%.

Par projektu

Projekts “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus” (LEARN ECO TRAVEL) nr. LLI-349 tiek īstenots ar INTERREG V-A Latvijas–Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no 2018. gada 2. maija līdz 2019. gada 1. novembrim. Projekta mērķis ir attīstīt tūrisma iespējas Latgalē un Augštaitijā, uzlabojot atpūtas vietas pie ūdens objektiem un veidojot jaunus ekotūrisma produktus un pakalpojumus, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos. Kopējās projekta izmaksas ir 618 194,06 eiro: Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 525 464,95 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 92 729,11 eiro apmērā.

Sīkāka informācija par projektu: www.latlit.eu un www.preili.lv.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Sagatavojusi Ilona Vilcāne,

projekta sabiedrisko attiecību speciāliste