Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Izsludināta pieteikšanās uz Liepājas pašvaldības stipendijām topošajiem speciālistiem

No 1. līdz 31. oktobrim izsludināts konkurss topošajiem speciālistiem uz Liepājas pašvaldības stipendiju saskaņā ar noteiktajām pilsētas prioritātēm. Šajā mācību gadā uz stipendijām var pretendēt topošie fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas skolotāji, sitaminstrumentu spēles pedagogs, kā arī ārsti (t. sk. ģimenes ārsti) un aviācijas apkopes tehniķis.

Studenti var pretendēt uz stipendiju šādā apmērā: pilna laika augstākās izglītības programmās studējošie – 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, maģistrantūrā studējošie – 75% no minimālās mēneša darba algas, savukārt doktorantūrā un rezidentūrā studējošie – 100% no minimālās mēneša darba algas. Pašvaldība stipendiju piešķir un izmaksā neatkarīgi no tā, vai pretendents papildus saņem arī valsts piešķirto stipendiju.

Bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studiju programmās stipendiju izmaksā deviņus mēnešus, rezidentūras studijās – 11 mēnešus.

Lai sekmētu studējošo jauniešu pārcelšanos uz Liepāju, tādējādi nodrošinot pilsētu ar augsti kvalificētiem speciālistiem, stipendiju programma paredz, ka pēc studiju beigšanas stipendiātam Liepājas pašvaldībā jānostrādā vismaz pieci gadi.

Uz Liepājas pašvaldības stipendiju var pretendēt pilna laika augstākās akadēmiskās izglītības vai pilna laika 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu studenti, sākot no 2. kursa, bet ārsta specialitātē – no 6. kursa.

Stipendiju konkursam var pieteikties studenti vai rezidenti, kuri apgūst zināšanas Latvijas valsts akreditētajās izglītības iestādēs, neatkarīgi no personas deklarētās dzīvesvietas. Stipendijas piešķirs konkursa kārtībā. Priekšrocība saņemt stipendiju būs tiem studentiem, kuriem ir augstāka vidējā atzīme.

Izsludinātajā pieteikšanās laikā, līdz 31. oktobrim, pretendentam Liepājas Izglītības pārvaldē (klātienē, pa pastu vai elektroniski) jāiesniedz: aizpildīta pieteikuma veidlapa, norādot informāciju par sevi (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija un bankas konts) un informāciju par studijām (studiju programma, izglītības iestāde, studiju ilgums, iegūstamā kvalifikācija, zinātniskais grāds). Pieteikumam jāpievieno visi konkursā prasītie dokumenti, kas apliecina pretendenta studijas un izvēlēto darba vietu Liepājā.

Aizpildīta pieteikuma veidlapa un citi nepieciešamie dokumenti jāiesniedz līdz līdz 31. oktobrim.

Plašāku informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un citiem nosacījumiem skatīt Liepājas pašvaldības vietnē šeit.

No 2014. gada, kopš pašvaldība īsteno stipendiju programmu, atbalstīti 19 topošie speciālisti.

Sagatavojusi Dace Freidenfelde,

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas

Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas

sabiedrisko attiecību speciāliste