Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Rīgā ieviesta jauna atkritumu apsaimniekošanas kārtība

No šā gada 20. maija Rīgā būs jauna atkritumu apsaimniekošanas kārtība: turpmāk pilsēta būs sadalīta četrās zonās, kurās pakalpojumus nodrošinās uzņēmumi SIA “Clean R”, SIA “Eco Baltia vide” un pilnsabiedrība “Lautus vide”.

Jaunie līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu līdz 19. maijam ir jānoslēdz visu nekustamo īpašumu īpašniekiem, pilnvarotajām personām, pārvaldniekiem un apsaimniekotājiem, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm. Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu daudzdzīvokļu namos slēgs māju apsaimniekotāji.

“Atkritumu krīze Rīgā ir noslēgusies, un galvaspilsētas iedzīvotājiem būs jauna atkritumu apsaimniekošanas kārtība. Esam apstiprinājuši jaunos atkritumu apsaimniekošanas tarifus un mainījuši noteikumus saistībā ar atkritumu izvešanu un šķirošanu, kas gan ļaus iedzīvotājiem ietaupīt līdzekļus, gan nodrošinās tīrību pilsētā,” uzsvēra Rīgas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola pauda gandarījumu, ka atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi izvēlēti, ievērojot konkurences principu, un ka ir pieņemti atbilstoši saistošie noteikumi, kuros ievērotas normatīvo aktu prasības un novērstas iepriekš pieļautās pretrunas. “Ir redzama virzība uz prasību izpildi saistībā ar atkritumu dalīto vākšanu. Tiks ieviesti jauni atkritumu dalītās vākšanas punkti un laukumi, tiks nodrošināta bioloģisko atkritumu savākšana, kas kopumā veicinās iedzīvotāju aktīvāku iesaistīšanos atkritumu šķirošanā un vides aizsardzību,” norādīja A. Ozola.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece Evija Piņķe uzsvēra, ka iedzīvotājiem līdz 19. maijam jānoslēdz jauni atkritumu apsaimniekošanas līgumi. “Vēlams to izdarīt pēc iespējas drīzāk, jau aprīlī, lai neveidotos rindas un uzņēmumi varētu savlaicīgi ieplānot maršrutus un nodrošināt pakalpojuma sniegšanu. Pirmais, kas jāizdara iedzīvotājiem, – jānoskaidro sava atkritumu apsaimniekošanas zona un pēc tam atbilstoši piedāvātajām iespējām klātienē vai elektroniski jānoslēdz jaunie līgumi,” sacīja E. Piņķe.

Atkritumu apsaimniekotāji tika izvēlēti atklātā konkursā. Noslēgtie līgumi paredz, ka 1. zonu (Centra rajons un Latgales priekšpilsēta) un 2. zonu (Kurzemes rajons) apkalpos SIA “Clean R”, 3. zonu (Zemgales priekšpilsēta) – pilnsabiedrība “Lautus Vide” un 4. zonu (Vidzemes priekšpilsēta un Ziemeļu rajons) – SIA “Eco Baltia vide”.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem maksa par sadzīves nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu būs:

1. zona – 13,34 eiro (bez PVN) jeb 16,14 eiro (ar PVN) par 1 m3;

2. zona – 13,58 eiro (bez PVN) jeb 16,43 eiro (ar PVN) par 1 m3;

3. zona – 10,02 eiro (bez PVN) jeb 12,12 eiro (ar PVN) par 1 m3;

4. zona – 13,66 eiro (bez PVN) jeb 16,53 eiro (ar PVN) par 1 m3.

Visi atkritumu apsaimniekotāji nodrošinās arī bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīto vākšanu par atsevišķu maksu, kas zemāka nekā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanai:

1. zona – 7,74 eiro (bez PVN) jeb 9,36 eiro (ar PVN) par 1 m3;

2. zona – 8,00 eiro (bez PVN) jeb 9,68 eiro (ar PVN) par 1 m3;

3. zona – 6,00 eiro (bez PVN) jeb 7,26 eiro (ar PVN) par 1 m3;

4. zona – 10,39 eiro (bez PVN) jeb 12,57 eiro (ar PVN) par 1 m3.

Noskaidrot savu atkritumu apsaimniekošanas zonu un pakalpojuma sniedzēju var, apmeklējot Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta mājaslapu vai sazinoties ar zvanu centru, tālrunis: 67474700.

Līgumu slēgšana ar savas zonas atkritumu apsaimniekotāju iespējama gan elektroniski, izmantojot e-pakalpojumus, gan klātienē uzņēmumu klientu apkalpošanas centros.

Slēdzot līgumus, iedzīvotājiem būs iespēja izvēlēties sev piemērotāko atkritumu konteineru un nepieciešamo izvešanas biežumu, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu. Individuālajām dzīvojamām mājām atkritumi jāizved ne retāk kā reizi četrās nedēļās, ja dzīvojamā mājā dzīvesvietu deklarējušas ne vairāk kā divas personas un izvesto atkritumu daudzums mēnesī ir 120 litri neatkarīgi no atkritumu savākšanas veida, vai arī reizi divās nedēļās, ja dzīvojamā mājā dzīvesvietu deklarējušas vairāk nekā divas personas. Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām atkritumi jāizved ne retāk kā reizi nedēļā, bet nedzīvojamām ēkām, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība (biroji, skolas, stacijas un citas tamlīdzīgas ēkas) – vismaz reizi četrās nedēļās. Saimnieciskās darbības veicējam, kura darbība ir saistīta ar pārtikas preču tirdzniecību, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai kurš nodarbojas ar pārtikas produkcijas ražošanu vai apstrādi, atkritumi jāizved vismaz reizi četrās nedēļās.

Konteineri tiks saglabāti un laika gaitā nomainīti, ja tas būs nepieciešams. Papildus sadzīves nešķiroto atkritumu konteineriem atkarībā no atkritumu apjoma vai sezonas atkritumu apsaimniekotāji nodrošinās atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu, izmantojot atkritumu savākšanas maisus. To tilpumi būs vismaz 60 litri, maisi būs speciāli marķēti, ūdens necaurlaidīgi, ar celtspēju vismaz 10 kg. Maisu cena būs atbilstoša noteiktajai atkritumu apsaimniekošanas maksai. Iegādājoties šos maisus, atkritumu apsaimniekotājs maisus savāks vienlaikus ar konteinera iztukšošanu, ja tie būs novietoti blakus konteineram, un par maisa savākšanu netiks piemērota papildu maksa. Sezonālajiem klientiem, kuri izmantos tikai maisus bez konteineriem, to izvešana būs iepriekš jāpiesaka.

No pakalpojuma sākšanas brīža visi atkritumu apsaimniekotāji nodrošinās arī bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīto vākšanu par atsevišķu maksu, kas ir zemāka nekā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanai.

Starp Rīgas pašvaldību un atkritumu apsaimniekotājiem noslēgtie līgumi paredz, ka divu gadu laikā Rīgā tiks izveidoti aptuveni 1050 dalīti vākto jeb šķiroto atkritumu savākšanas punkti, kā arī Rīgas pašvaldība tuvāko gadu laikā izveidos vismaz astoņus šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumus.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu ikviena iedzīvotāja pienākums ir iesaistīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar pašvaldības izvēlētajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējiem.

Sagatavojusi Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto: Nora Krevņeva-Baibakova