Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Vidzemē – ieguldījums stiprās ģimenēs

“Vidzemes plānošanas reģiona” tematiskajā izdevumā “Deinstitucionalizācija Vidzemē” skatāms apkopojums par pašvaldību paveiktajiem un plānotajiem darbiem sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas izveidē, lai cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar funkcionāliem traucējumiem un bērni ārpusģimenes aprūpē saņemtu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.

Katrs apstiprinātais infrastruktūras projekts, katrs sniegtais pakalpojums bērnam vai pieaugušajam ar funkcionāliem traucējumiem ir pašvaldības ieguldījums stiprās ģimenēs. To uzsver arī Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa“Tas, ko mēs esam ieguldījuši šajā pakalpojumā, visnotaļ atnāk atpakaļ. Tas nāk atpakaļ caur vecākiem, kuri ir darba tirgū, caur to, ka šīs ģimenes nav pabalstu saņēmēji, bet ir nodokļu maksātāji.”

Projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, uzrunājot izdevuma lasītājus, teic: “Sabiedrība joprojām nesaprot deinstitucionalizācijas jēgu un bieži rēķina tikai absolūtos skaitļos cik mums izmaksā sniegt pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti. Šobrīd, kad liela daļa sabiedrības piespiedu kārtā apguvusi pašizolācijas un “paliec mājās” noteikumus, varam mazliet labāk saprast tos cilvēkus, kuriem tā ir ikdiena viņu vai viņu tuvinieku veselības stāvokļa dēļ. Es ticu, ka, iemācoties sadzīvot ar šodienas izaicinājumiem, mēs kļūsim par iejūtīgāku, pretimnākošāku un atbildīgāku sabiedrību. Vienkārši runājot – mēs kļūsim par labākiem cilvēkiem.”

Deinstitucionalizācijas projekts “Vidzeme iekļauj” tiek īstenots jau ceturto gadu, un tajā atbalsts sniegts 244 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 68 bērnu vecākiem, kā arī 96 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu, sniedzot atbalstu ģimenēm, kurās dzīvo cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem.

Vairāk informācijas par projektu:

projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, mob. tālr. 29289487; ina.mikelsone@vidzeme.lv;

sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, mob. tālr. 26536286; laine.zalite@vidzeme.lv.

 

Izdevumā “Deinstitucionalizācija Vidzemē”:

* iedvesmas pērles no konferences “Inovatīvi sociālie pakalpojumi”;

* pašvaldību plānoto un topošo deinstitucionalizācijas infrastruktūras projektu apraksti un foto apskats;

* intervija ar Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Zigfrīdu Goru;

* vēstules no grupu dzīvokļa “Vanags” iemītniekiem;

* intervija ar Latvijas Samariešu apvienības sociālo pakalpojumu centra “Vanags” vadītāju Ingu Brenti-Miezi;

* vecāku viedokļi par bērnu dalību projektā “Vidzeme iekļauj”.

Tematiskais izdevums pieejams šeit.

 

Sagatavojusi Naula Dannenberga,

projekta “Vidzeme iekļauj” sabiedrisko attiecību speciāliste