Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Vienkopus pieejama informācija par amatu klasifikācijas procesu valsts pārvaldē

Lai nodrošinātu visiem pieejamu aktuālāko informāciju par atlīdzības sistēmas ieviešanu, tajā skaitā. arī amatu pārklasifikāciju, Valsts kanceleja vienuviet ir informāciju par aktualitātēm šajā jomā. 

Jaunais Amatu katalogs ir pielāgots darba tirgus realitātei, iekļaujot katalogā jaunos, aktuālos amatus, kā arī svītrojot saimju līmeņus, kas ir kļuvuši neaktuāli un netiek izmantoti. Lai ieviestu minētās pārmaiņas, iestādēm ir nepieciešams veikt amatu pārklasificēšanu atbilstoši jaunajam Amatu katalogam, kas arī būs viens no priekšnosacījumiem konkurētspējīga un uz darba rezultātu vērsta atalgojuma noteikšanai. 

Visa aktuālā informācija pieejama ŠEIT

Ikviens interesents Valsts kancelejas atradīs šādu informāciju:

1.           Normatīvais regulējums:

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kuri stājas spēkā no 01.07.2022.  https://likumi.lv/ta/id/328115-grozijumi-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likuma

Jaunais amatu katalogs – spēkā no 01.07.2022. (MK 26.04.2022. noteikumi Nr. 262 )  https://likumi.lv/ta/id/332122-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs-amatu-klasifikacijas-unamatuapraksta-izstradasanas-kartiba?&search=on

2.           Amatu pārklasifikācijas procesa apraksts  - kā amatu pārklasifikāciju veiks Valsts kanceleja un kas jāievēro iestādēm, lai minētais process būtu pēc iespējas ātrāks un efektīvāks;

3.           Informācija par iestāžu iesniegtajām un izskatītajām amatu klasifikācijām, kas tiks aktualizēts katru nedēļu, papildinot to ar no jauna iesniegtajiem iestāžu iesniegumiem. Aktualizācija tiks veikta piektdienās. Līdz ar to visām iestādēm būs pieejama aktuālākā informācija par izskatīšanas gaitu.

4.           Mēnešalgu skalu salīdzinājums, kas palīdzēs vieglāk orientēties no pašreiz spēkā esošās skalas un tās sasaisti ar mēnešalgu skalu.