Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Novadu apvienība ir viena no senākajām profesionālajām/interešu apvienībām, kas darbojas LPS ietvaros. Tās uzdevums ir iestāties par novadu interešu aizsardzību, veicināt to ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī sadarbību savstarpēji un ar citām institūcijām. Novadu apvienība apvieno Latvijas novadu pašvaldības, kas ir Latvijas Pašvaldību savienības biedri.  

Novadu apvienības priekšsēdētājs - Gints Kukainis, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs.

Novadu apvienības priekšsēdētāja vietnieki – Guntis Libeks, Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs un Vita Paulāne, Stopiņu novada domes priekšsēdētāja. 

Atbildīgā persona no LPS – Andra Rakšte, LPS sekretariāta vadītāja vietniece (tālrunis: 67508523, e-pasta adrese: andra.rakste@lps.lv).

Novadu apvienība darbojas saskaņā ar Novadu apvienības nolikumu.

Novadu apvienības valdes sēdes parasti notiek katra mēneša pēdējā otrdienā plkst.13 Latvijas Pašvaldību savienības ēkā, Rīgā, Mazajā Pils ielā 1.

 

Novadu apvienības valdes sastāvs:

Nr.

Vārds, uzvārds

Pašvaldība

1.

Gints Kukainis

LPS priekšsēža vietnieks, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs

2.

Vents Armands Krauklis

Valkas novada pašvaldības;

RACA priekšsēdētājs

3.

Visvaldis Jansons

Vaiņodes novada pašvaldība

4.

Vija Jablonska

Priekules novada pašvaldība

5.

Ināra Silicka

Kārsavas novada pašvaldība

6.

Maruta Plivda

Preiļu novada pašvaldība

7.

Sandra Kapteine

Rugāju novada pašvaldība

8.

Jānis Zuments

Naukšēnu novada pašvaldība

9.

Guntis Gladkins

Rūjienas novada pašvaldība

10.

Aivars Okmanis

Rundāles novada pašvaldība

11.

Guntis Libeks

Jaunjelgavas novada pašvaldība

12.

Leons Līdums

Aizkraukles novada pašvaldība

13.

Agris Lungevičs

Madonas novada pašvaldība

14.

Vita Paulāne

Stopiņu novada pašvaldība

15.

Indulis Trapiņš

Ikšķiles novada pašvaldība

16.

Egils Helmanis

Ogres novada pašvaldība

 

Iepriekšējais
Nākamais

LPS Novadu apvienības valdes sēde

24. oktobrī notika pirmā Novadu apvienības valdes sēde jaunievēlētā Novadu apvienības priekšsēdētāja Ginta Kukaiņa vadībā, kurš sēdes sākumā novēlēja jaunajai Novadu apvienības valdei spēt atrast pašvaldībām vienojošās lietas pozitīvās, auglīgās un argumentētās diskusijās un ka tas palīdzēs spert būtiskus soļus uz priekšu ne tikai katras pašvaldības attīstībā, bet arī visas valsts attīstībā.

Sēdes sākumā notika Novadu apvienības priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas, un par tiem tika ievēlēti – Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne un Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks. Tāpat tika runāts par Novadu apvienības valdes turpmāko darbu un apspriests Novadu apvienības nolikums.

Viens no izskatāmajiem jautājumiem bija par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju", par ko informēja LPS padomniece Sniedze Sproģe. Viņa iepazīstināja ar sagatavoto LPS atzinumu, kas ir nesaskaņojums, un norādīja, ka 2. novembrī par šo jautājumu tiks diskutēts pašvaldību sadarbības tīkla “Dabas aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana” sanāksmē Ozolniekos.

Tāpat S.Sproģe informēja, ka LPS ir izstrādājusi grozījumus Zemes pārvaldības likumā, kas risinātu situāciju par koplietošanas ceļiem un ielām. Kā norādīja LPS padomniece, pašvaldības aizvien biežāk saskaras ar problēmām, kas saistītas ar koplietošanas ceļu un ielu, kas nav valsts vai pašvaldību īpašumā, uzturēšanu pienācīgā stāvoklī, kā arī inženierkomunikāciju izveidi zem šiem ceļiem un ielām. S.Sproģe atzīmēja, ka sadarbībā ar Tieslietu ministriju tiks izstrādāta likumprojekta gala redakcija un tad tā tiks iesniegta Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā. Latvijas Pašvaldību savienība aicinās Saeimu šos grozījumus izskatīt steidzamības kārtībā divos lasījumos.

Savukārt par saskaņošanas sanāksmē par likumprojektu "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā" lemto, informēja LPS padomniece Ivita Peipiņa, kura norādīja, ka likumprojekts tiks virzīts uz MK, neskatoties uz LPS, RACA, LPIA un PKC iebildumiem.  Valde aicināja uzturēt LPS pozīciju un turpināt diskusijas.

LPS padomnieks Guntars Krasovskis informēja par ziņojuma "Par Atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājuma ieviešanu valsts un pašvaldību pabalstu un atvieglojumu administrēšanā" ideju, kura ir atbalstāma, taču ziņojums nesniedz atbildi, ko tāds risinājums varētu dot kopumā, ja katrā pašvaldībā darbojas savi saistošie noteikumi, kas ir jāievēro tikai attiecīgajā teritorijā.  Valde aicināja ziņojuma turpmākajā apspriedē izteikt ierosinājumu, ka sākumā šāds risinājums būtu jāievieš par tādiem atvieglojumiem un pabalstiem, kas valstī ir noteikti pēc vienādiem kritērijiem un ir saistoši visā valsts teritorijā. 

LPS padomniece Ināra Dundure informēja par Grozījumiem Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, kas tagad tiek skatīti Saeimā budžeta paketē. I.Dundure norādīja uz jau panāktajām vienošanās un jautājumiem, par kuriem vēl notiks diskusija.

Noslēgumā, ņemot vērā izglītības jomas aktualitāti kopumā, valde nolēma par šo tēmu organizēt Novadu dienu 23. novembrī Aizkrauklē.

 

Andra Rakšte,

LPS padomniece novadu darbības jautājumos

ENERGOEFEKTIVITĀTE Finansējums ESKO un uzņēmumiem
Grozījumi likumā «Par zemes dzīlēm»