Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Novadu apvienība ir viena no senākajām profesionālajām/interešu apvienībām, kas darbojas LPS ietvaros. Tās uzdevums ir iestāties par novadu interešu aizsardzību, veicināt to ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī sadarbību savstarpēji un ar citām institūcijām. Novadu apvienība apvieno Latvijas novadu pašvaldības, kas ir Latvijas Pašvaldību savienības biedri.  

Novadu apvienības priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs - Guntis Libeks, Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs.

Novadu apvienības priekšsēdētāja vietnieki – Vita Paulāne, Stopiņu novada domes priekšsēdētāja, Vents Armands Krauklis, RACA valdes priekšsēdētājs, Valkas novada domes priekšsēdētājs.

Atbildīgā persona no LPS – Nauris Ogorodovs, tehnisko sistēmu administrators, padomnieka palīgs (e-pasta adrese: nauris.ogorodovs@lps.lv).

Novadu apvienība darbojas saskaņā ar Novadu apvienības nolikumu.

Novadu apvienības valdes sēdes parasti notiek katra mēneša pēdējā otrdienā plkst.13 Latvijas Pašvaldību savienības ēkā, Rīgā, Mazajā Pils ielā 1.

Novadu apvienības valdes sastāvs:

Nr.

Vārds, uzvārds

Pašvaldība

1.

Guntis Libeks

LPS priekšsēža vietnieka p.i., Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs

2.

Vents Armands Krauklis

Valkas novada pašvaldības;

RACA priekšsēdētājs

3.

Visvaldis Jansons

Vaiņodes novada pašvaldība

4.

Vija Jablonska

Priekules novada pašvaldība

5.

Ināra Silicka

Kārsavas novada pašvaldība

6.

Maruta Plivda

Preiļu novada pašvaldība

7.

Sandra Kapteine

Rugāju novada pašvaldība

8.

Jānis Zuments

Naukšēnu novada pašvaldība

9.

Guntis Gladkins

Rūjienas novada pašvaldība

10.

Aivars Okmanis

Rundāles novada pašvaldība

11.

Guntis Libeks

Jaunjelgavas novada pašvaldība

12.

Leons Līdums

Aizkraukles novada pašvaldība

13.

Agris Lungevičs

Madonas novada pašvaldība

14.

Vita Paulāne

Stopiņu novada pašvaldība

15.

Indulis Trapiņš

Ikšķiles novada pašvaldība

16.

Egils Helmanis

Ogres novada pašvaldība

17. Dainis Karols Talsu novada pašvaldība

 

Iepriekšējais
Nākamais

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde 30. janvārī (2018)

30. janvārī notika šīgada pirmā Novadu apvienības Valdes sēde. 

Valdes sēdē tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Par Energoefektivitātes aizdevumu ESKO un Aizdevumiem uzņēmumu energoefektivitātei

Ziņo: Edgars Kudurs, AS “Altum” valdes priekšsēdētāja konsultants ESKO projektu jautājumos

Savā prezentācijā E.Kudurs informēja par projektu piemēriem, kam ALTUM ir gatavi dot aizdevumus.

ESKO aizdevums ir uzņēmumiem (tai skaitā pašvaldību uzņēmumiem, vai arī uzņēmumiem, kas nodrošina pašvaldībā pakalpojumus, bet aizdevums netiek izsniegts pašvaldībai).

Plašāka informācija zemāk pievienotajā E.Kudura prezentācijā.

2. Par Novadu dienas rezolūciju “Par tālākajiem soļiem skolu tīkla optimizācijā”

Ziņo: Māris Pūķis, Ināra Dundure – LPS padomnieki

Valde apsprieda rezolūcijas projektu. Diskusijas raisījās par rezolūcijas 1.punktu – par aptaujas veikšanu vecākiem. Sākotnējā redakcija paredzēja aicināt vecāku aptauju veikt Izglītības un zinātnes ministrijai, taču veikts labojums  - aicināt Izglītības un zinātnes ministriju sadarbībā ar pašvaldībām veikt vecāku aptauju.

Rezolūcija jau ir izsūtīta visām tajā minētājam institūcijām t.sk. Valsts prezidentam un informācijai visām pašvaldībām.

Pie šī jautājuma tika aktualizēts jautājums arī par savstarpējiem norēķiniem, tai skaitā tālmācībā, kā arī par nepieciešamību vispār mainīt izglītības finansēšanas modeli 1.-6. vai 1.-4.klasēs.

3. Par likumprojektu “Par zemes dzīlēm”

Ziņo: Ivita Peipiņa, Sandra Bērziņa – LPS padomnieces

Tukuma novada domes priekšsēdētājs Ē.Lukmans

S.Bērziņa informēja par grozījumiem likumā “Par zemes dzīlēm” (plašāka informācija zemāk pievienotajā S.Bērziņas prezentācijā), norāda uz likuma pašreizējo redakciju un plānotajām izmaiņām. Būtiskākie paredzētie likuma grozījumi nosaka, ka turpmāk pašvaldības vairs neizsniegs bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas, bet  visos gadījumos zemes dzīļu izstrādātājam būs jāizņem licence, kuru izsniegs Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, tādējādi mazinot administratīvo slogu zemes dzīļu izstrādātājam. Savukārt pašvaldības zaudēs kontroles iespēju par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves nosacījumiem u.c. ar to saistītiem jautājumiem. Vienlaikus likumprojektā iestrādāta norma, ka pašvaldībai ir tiesības izdot saistošos noteikumus par derīgo izrakteņu ieguves vietas rekultivācijas kārtību un noteikt veidus, kādā zemes dzīļu izmantotājs garantē derīgo izrakteņu ieguves vietas rekultivācijas izmaksas. Tas novērsīs problēmas ar izstrādāto un pamesto zemes dzīļu ieguves vietu rekultivāciju. S.Bērziņa skaidro zemes dzīļu izstrādātāju pretestību šīs normas iekļaušanai likumprojektā, viņu iebildumus un argumentus, kā arī norāda uz informācijas trūkumu no pašvaldībām, lai varētu argumentēti pamatot nepieciešamību garantēt rekultivācijas izmaksas.

Ē.Lukmans informē par Tukuma novada pieredzi, izdodot saistošos noteikumus, kas paredz pašvaldībai slēgt līgumu zemes dzīļu izstrādātāju, nosakot veikt iemaksas pašvaldības rekultivācijas fondā. S.Bērziņa norāda, ka ir pašvaldības, kam ir pretējs viedoklis – kā argumentus minot, ka rekultivācijas fonds radīs komersantiem iesaldētus līdzekļus, korupcijas risks u.c.

Valde plaši diskutē par šo jautājumu un aicina likuma grozījumos paredzēt, ka izstrādātājam zemes dzīļu ieguves projekts ir jāsaskaņo ar pašvaldību (ir jābūt pašvaldības atzinumam, ka ieguves projekts atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam). Ievērojot šo nosacījumu, var atbalstīt grozījumus, kas paredz, ka pašvaldības turpmāk neizsniedz bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas. Valde atbalsta likuma grozījumos iekļauto normu par pašvaldības tiesībām  izdot saistošos noteikumus par derīgo izrakteņu ieguves vietas rekultivācijas kārtību un noteikt veidus, kādā zemes dzīļu izmantotājs garantē derīgo izrakteņu ieguves vietas rekultivācijas izmaksas.

4. Par reģionālās attīstības politikas pamatnostādņu izvērtējumu

Ziņo: Ivita Peipiņa - LPS padomniece

I.Peipiņa informēja, ka jautājums ir skatīts arī LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdē. LPS ir sagatavojusi nesaskaņojumu par šīm pamatnostādnēm, norādot uz trūkumiem izvērtējumā. Nesaskaņojumā LPS aicina VARAM papildināt dokumentu par reģionālās attīstības tendencēm un dot novērtējumu reģionālās politikas ietekmei uz teritoriju attīstību, kā arī protokollēmumā atspoguļot secinājumus un norādīt uzdevumus, kādi VARAM jāveic līdz 2019. gadam, lai sasniegtu Reģionālās politikas pamatnostādņu 2013.–2019. gadam mērķus. Kopumā lielais secinājums – reģionālā politika ir bijusi neveiksmīga, taču pamatnostādnēs to neatzīst un neizdara secinājumus, kā to varētu izmainīt.

5. Par Novadu apvienības pārstāvi Reģionālās attīstības koordinācijas padomē

Ziņo: Ivita Peipiņa – LPS padomniece

I.Peipiņa informēja, ka Reģionālās attīstības koordinācijas padomē iepriekšējais pārstāvis bija Gints Kaminskis – Novadu apvienības valdes priekšsēdētājs un aizvietotājs Guntis Gladkins – LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

Tā kā G.Kaminskis ir kļuvis par LPS priekšsēdi un G.Gladkins ir Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas priekšsēdētājs, tad no Latvijas Novadu apvienības ir jādeleģē citi pārstāvji.

Valde lemj, ka pārstāvis būs Guntis Gladkins un aizvietotājs – Tukuma novada domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans.

6. Par fonda “1836” iniciatīvu;

Ziņo: Fonda “1836” pārstāvji

Fonda “1836” pārstāvis informēja par fonda iniciatīvu – 21.jūnijā iedegt ugunskurus visapkārt Latvijai.

Valde nolemj izsūtīt vēstuli visām pašvaldībām ar aicinājumu iesaistīties fonda iniciatīvā un lūgumu nodot šo informāciju Latvijas simtgades svinību pašvaldību koordinatoriem.

7. Dažāda informācija

- Par aktualitātēm LPS komitejās.

Ziņo: Guntis Libeks, LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs;

Informācija par sēdi LPS mājas lapā: http://www.lps.lv/lv/komitejas/veselibas-un-socialo-jautajumu-komiteja/3886-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede.

Guntis Gladkins, LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas priekšsēdētājs;

Informācija par sēdēm LPS mājas lapā:

6.decembra sēde - http://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/3846-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede

Saitē atrodama LU prezentācija un pats pētījums (valdes locekļi izrādīja interesi, kur šis pētījums ir pieejams)

8.janvāra sēde - http://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/3893-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede

Aivars Okmanis, LPS Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20.decembra sēde - http://www.lps.lv/lv/komitejas/tautsaimniecibas-komiteja/3868-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede

17.janvāra sēde - http://www.lps.lv/lv/komitejas/tautsaimniecibas-komiteja/3899-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede

 

Nākamā Novadu apvienības valdes sēde ir paredzēta 27.februārī.

 

 

Andra Rakšte

Iniciatīva 1836
ENERGOEFEKTIVITĀTE Finansējums ESKO un uzņēmumiem
Izmaiņas likumā "Par zemes dzīlēm"
Novadu apvienības Valdes lēmums - rezolūcija