Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība dibināta 2004. gadā, apvienojot Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes vietējās pašvaldības. Apvienības sastāvā ir 16 pašvaldības, kas visas ir LPS biedri. LPPA mērķis ir apvienot visas piekrastes vietējā līmeņa pašvaldības kopīgu problēmu risināšanai un savu interešu aizstāvēšanai valsts līmenī. 

Kontakti un vadība:
LPPA priekšsēdis Dagnis Straubergs, (Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs)
e-pasts: dome@salacgriva.lv; dagnis.straubergs@salacgriva.lv
Tālrunis: 64071973

No LPS puses LPIA darbu koordinē padomniece Gunta Lukstiņa
e-pasts: gunta.lukstina@lps.lv
tālrunis: 29188535

Iepriekšējais
Nākamais

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sanāksme Grobiņā

26. augustā Grobiņā notika Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) gadskārtējā sanāksme, uz ko bija ieradušies 14 pašvaldību pārstāvji no apvienībā ietilpstošajām 17 piejūras pašvaldībām.

Atklājot sanāksmi, mājastēvs Grobiņas novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols priecājās, ka piekrastes pašvaldību vadītāji un speciālisti izbrīvējuši laiku tik saspringtajās dienās pirms skolas sākuma, un solīja viesiem dažu labu pārsteigumu Grobiņā, ko vēlāk godam arī izpildīja. Tāpat solījumu turēja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, kurš piekrastniekiem pievienojās pēcpusdienā.
Visas dienas garumā kopā ar pašvaldību pārstāvjiem bija VARAM komanda – parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts, Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits, Telpiskās plānošanas departamenta direktore Inguna Urtāne un vecākā eksperte Dace Granta.
Uzrunājot sanāksmes dalībniekus, Jānis Eglīts atzīmēja, ka pēdējo piecu gadu laikā ieguldījumi piekrastes pašvaldībās veikti 132 vietās, atjaunojot stāvlaukumus, nobrauktuves uz jūru, skatu torņus, ierīkojot pastaigu takas un laipas, labiekārtojot pludmales, rīkojot dažādus kultūras, izzināšanas un veselības veicināšanas pasākumus jūras tuvumā. Turpmāk šiem mērķiem būs pieejams Eiropas Savienības līdzfinansējums 15 miljonu eiro apmērā. VARAM parlamentārais sekretārs uzsvēra ministrijas un piekrastes pašvaldību sadarbības rezultātā tapušo pirmo nacionāla līmeņa tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai, kurā izdalītas 60 attīstāmās vietas.
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis novēlēja, lai ne tikai šīs 60 attīstāmās vietas, bet visa piekraste spētu dabas doto bagātību pārvērst ekonomiskā attīstībā, jo katrs šeit ieguldītais eiro spēj “saražot” piecus un potenciāls te lielāks nekā citviet Latvijā.
LPPA Valdes priekšsēdētājs Māris Dadzis savā ziņojumā atzīmēja piekrastei aktuālo jautājumu virzību un apvienības turpmāk veicamo. Pērn gada kopsapulcē Saulkrastos izvirzītais uzdevums par piekrastes pašvaldību interešu aizstāvēšanu stratēģiskā atbalsta mērķa SAM 5.5.1 sagatavošanā līdz dokumentu saskaņošanai ES fondu Uzraudzības komitejā un Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanai ir izpildīts, bet jāturpina cīnīties par finansējumu piekrastes apsaimniekošanai – speciālu dotāciju vai iestrādājot atbalstu finanšu izlīdzināšanas aprēķinā. Pašlaik tiek gatavoti četri sadarbības projekti, kuros iesaistītas visas piekrastes pašvaldības (izņemot Rucavu): “Piekrastes svētku tradīcijas”; “Saviļņojošā Vidzeme”; “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”; “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība Piejūras brīvdabas muzejā Ventspilī”.
Diskusijā par piekrastes pārvaldību un attīstību piedalījās gan viesi, gan piejūras pašvaldību pārstāvji. Pieredzē par saimniekošanu Kurzemes pusē dalījās Liepājas pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols, Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa un Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānotāja Ginta Gotfridsone. Ar Jūrmalas pieredzi pludmales pārvaldībā iepazīstināja Jūrmalas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītājs Jānis Artemjevs, bet vidzemnieku labo pieredzi popularizēja Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis.
Sanāksmes noslēgumā visi uz brīdi varēja iejusties seno kuršu un vikingu dzīves stilā. Paldies Grobiņas novadam par viesmīlīgo uzņemšanu!

Gunta Klismeta,
LPS žurnāla “Logs” galvenā redaktore

 

Jūrmalas piekrastes pārvaldība un attīstība
Piekrastei aktuālo jautājumu virzība un apvienības turpmākie darbi
5.5.1.SAM “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ieviešana
Kurzemes plānošanas reģiona iniciatīvas finansējuma piesaistei piekrastes pašvaldībām
Liepāja - attīstības perspektīvas/izaicinājumi
Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai
Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) sapulce, dienas kārtība
LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS – RPR PROJEKTI
SAM 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”, Pāvilostas novads
Saulkrastu novads