Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība dibināta 2004. gadā, apvienojot Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes vietējās pašvaldības. Apvienības sastāvā ir 16 pašvaldības, kas visas ir LPS biedri. LPPA mērķis ir apvienot visas piekrastes vietējā līmeņa pašvaldības kopīgu problēmu risināšanai un savu interešu aizstāvēšanai valsts līmenī. 

Kontakti un vadība:
LPPA priekšsēdis Dagnis Straubergs (Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs)
e-pasts: dome@salacgriva.lv; dagnis.straubergs@salacgriva.lv
Tālrunis: 64071973

No LPS puses LPPA darbu koordinē padomniece Sandra Bērziņa
e-pasts: sandra.berzina@lps.lv
tālrunis: 67226536

Iepriekšējais
Nākamais

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības Valdes sēde

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) Valde uz savu sēdi 28. augustā pulcējās pilnā sastāvā (Dagnis Straubergs, Uldis Kristapsons, Māris Dadzis, Jānis Lediņš un Ervīns Grāvītis), lai vērtētu, kā tiek īstenots nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”. Valdes locekļi atzīmēja projekta būtisko devumu pludmaļu sakārtošanā un labiekārtošanā, bet, no otras puses, norādīja, ka tas ir īpaši resursietilpīgs. Valde nolēma sagatavot priekšlikumus projekta optimizācijai tā iespējamai īstenošanai nākamā gada sezonā.

Valde nolēma LPPA gada sapulci sasaukt Rucavā (indikatīvi – 2018. gada 30. novembrī) un tās darba kārtībā iekļaut projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošanas izvērtējumu, un piekrastes pašvaldību kopīgai diskusijai virzīt LPPA priekšsēdētāja Dagņa Strauberga ieteikto jautājumu par jūras piekrastes ūdeņu (2 km) iespējamu iekļaušanu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Ņemot vērā ES fondu uzraudzības komitejas sekretariāta lūgumu, tika izskatīts jautājums par LPPA pārstāvja dalību ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejā, un Valde nolēma tajā deleģēt Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju Ervīnu Grāvīti.

VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vadītājs Edvīns Kāpostiņš informēja par publisko ūdeņu reģistrācijas kārtību un nepieciešamību savstarpēji saskaņot normatīvos aktus (Zemes pārvaldības likums, Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likums, no tiem izrietošie noteikumi), lai precizētu pašvaldību kompetenci jūras piekrastes ūdeņu pārvaldībā, kā arī par Valsts kontroles prasību nodrošināt grāmatvedības uzskaiti par pašvaldību valdījumā ar likumu nodotajiem piekrastes publiskajiem ūdeņiem pirms attiecīgu grozījumu Zemes pārvaldības likumā pieņemšanas Saeimā.

Valde uzklausīja VARAM Telpiskās plānošanas departamenta direktori Ingunu Urtāni par pušu sadarbību ES fondu nākamajā periodā attiecībā uz piekrastes projektiem, Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vadītāju Kristīni Kedo par ministrijas sagatavoto Jūras plānojuma otro redakciju un jūras piekrastes ūdeņu plānošanas vadlīniju izstrādi projektā “Pan Baltic Scope”, kā arī Valde pieņēma Vides izglītības fonda vadītāja Jāņa Ulmes ziņojumu par kampaņas “Mana jūra” rezultātiem – atkritumu monitoringu pludmalēs.

Gunta Lukstiņa,

LPS padomniece attīstības un plānošanas jautājumos

Foto: Sniedze Sproģe