Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība dibināta 2004. gadā, apvienojot Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes vietējās pašvaldības. Apvienības sastāvā ir 16 pašvaldības, kas visas ir LPS biedri. LPPA mērķis ir apvienot visas piekrastes vietējā līmeņa pašvaldības kopīgu problēmu risināšanai un savu interešu aizstāvēšanai valsts līmenī. 

Kontakti un vadība:
LPPA priekšsēdis Dagnis Straubergs (Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs)
e-pasts: dome@salacgriva.lv; dagnis.straubergs@salacgriva.lv
Tālrunis: 64071973

No LPS puses LPPA darbu koordinē padomniece Sandra Bērziņa
e-pasts: sandra.berzina@lps.lv
tālrunis: 67226536

Iepriekšējais
Nākamais

Noslēdzies piekrastes apsaimniekošanas projekts

Noslēdzies nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu īstenošana”.

Projekts tika realizēts Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) valsts budžeta apakšprogrammā “Vides aizsardzības projekti”. To vadīja Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) kā projekta vadošais partneris ciešā sadarbībā ar projekta faktiskajiem īstenotājiem – visām Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām-sadarbības partneriem.

Projekta gaitā sasniegts tā mērķis: īstenojot Baltijas jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, tajā nodrošināta laba vides kvalitāte un iedzīvotājiem, atpūtniekiem un tūristiem tīra, droša vidi un pludmales pieejamība. Projekta īstenošanas rezultātā 2018. gada vasaras sezonā no maija līdz oktobrim tika uzlabota piekrastes vide un nodrošināti apstākļi kvalitatīvai atpūtai, ir pieaugusi cilvēku apmierinātība ar piekrastes pieejamību, labiekārtojumu un sanitāro prasību nodrošinājumu. Piekrastes kāpās samazināta antropogēnā slodze un veicināta bioloģiskās daudzveidības saglabāšanās.

Daudzu novadu pludmales tika pastiprināti koptas. Regulāri tika savākti pludmalēs atstātie sadzīves un no jūras izskalotie atkritumi un mirušie dzīvnieki, galvenokārt roņi (piemēram, Engures, Jūrmalas, Rucavas, Pāvilostas, Ventspils un Salacgrīvas novadā). Pludmaļu sakopšana veikta gan mehanizēti, gan izmantojot pludmales labiekārtošanas strādnieku roku darbu. Pludmales tika arī irdinātas, un tajās pļāva niedres. Grobiņas novadā izveidoti jauni krasta kāpas aizsargstādījumi krasta erozijas un antropogēnās slodzes mazināšanai.

Lai nodrošinātu atpūtnieku ērtības un saudzētu vidi, piekrastes pašvaldības atjaunoja, iegādājās un peldvietās izvietoja jaunas pārvietojamās tualetes un veica to apkalpošanu. Jāatzīmē Liepājas pludmalē izvietotās jaunās speciāla dizaina pārvietojamās tualetes, ko atzinīgi novērtējuši liepājnieki. Liepājas pilsētas domes Vides nodaļas vadītāja Dace Liepniece norāda, ka “papildus izvietotās tualetes bija ļoti noderīgas īpaši šajā 2018. gada karstajā un ilgajā vasaras sezonā, jo pludmalē regulāri bija ļoti daudz apmeklētāju”.

Lai atpūtnieki būtu labāk informēti un viņiem būtu vieglāk orientēties vidē, projekta gaitā Carnikavas, Nīcas un Pāvilostas novada pludmalēs tika uzstādīti jauni informatīvie stendi, informatīvās un norādes zīmes. Kā skaidro Carnikavas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas attīstības speciālists Vilis Zinkevičs, projekta īstenošana uzlabojusi novada iedzīvotāju un viesu informētību par pludmales zonējumu, ļaujot labāk orientēties vidē un izvēlēties ātrākos un ērtākos ceļus nokļūšanai no pludmales līdz sabiedriskajam transportam, stāvvietām vai ciemu centriem.

Pateicoties projekta atbalstam, visā piekrastes garumā tika būtiski atjaunots, uzlabots un papildināts pludmales labiekārtojums un nodrošināta labāka pludmales pieejamība: kāpu zonā atjaunotas un ierīkotas jaunas gājēju laipas antropogēnās slodzes mazināšanai, atjaunoti un ierīkoti jauni soli, izvietoti atkritumu konteineri un urnas, ierīkotas jaunas pārģērbšanās kabīnes un āra dušas, sakārtotas pārvietojamo sanitāro mezglu novietnes, uzstādīti velostatīvi un veikti citi mazāki un lielāki labiekārtošanas darbi.

Apkopojot piekrastes pašvaldību paveikto, Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Dadzis uzsver, ka pēc ilggadējām sarunām par atbalstu valsts īpašuma – piekrastes joslas – apsaimniekošanai 2018. gada vasaras sezonas darbiem jūras piekrastē iegūtais Latvijas Vides aizsardzības fonda piekrastes projekta finansējums ir vērtējams ļoti pozitīvi un, pateicoties tam, izdarītas daudzas labas lietas. Viņš secina, ka ir jāizvērtē pirmajā gadā gūtā pieredze un visām ieinteresētajām pusēm jāpārrunā, kā nākamajā gadā darbus veikt labāk – mērķorientētāk un ar mazāku administratīvo slogu.

Gunta Lukstiņa,

LPS padomniece