Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība dibināta 2004. gadā, apvienojot Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes vietējās pašvaldības. Apvienības sastāvā ir 16 pašvaldības, kas visas ir LPS biedri. LPPA mērķis ir apvienot visas piekrastes vietējā līmeņa pašvaldības kopīgu problēmu risināšanai un savu interešu aizstāvēšanai valsts līmenī. 

Kontakti un vadība:
LPPA priekšsēdis Dagnis Straubergs (Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs)
e-pasts: dome@salacgriva.lv; dagnis.straubergs@salacgriva.lv
Tālrunis: 64071973

No LPS puses LPPA darbu koordinē padomniece Sandra Bērziņa
e-pasts: sandra.berzina@lps.lv
tālrunis: 67226536

Iepriekšējais
Nākamais

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības gada sanāksme

7. decembrī notika Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) Valdes sēde un gada noslēguma sanāksme.

LPPA Valde novērtēja Latvijas Vides aizsardzības fonda projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” lietderību, atzīmējot, ka piekrastes apsaimniekošanai ir vajadzīgs pastāvīgs finansējums. Valde vērtēja pilotpraksi, kā projekta gaitā piekrastes pašvaldības šāgada sezonā veikušas piekrastes joslas apsaimniekošanu gan pašvaldību valdījumā esošajās pludmalēs, gan arī pludmalēs, kas atrodas nacionālo parku dabas lieguma un ainavu aizsardzības zonās vai dabas liegumos Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) valdījumā.

Valde nolēma, ka, pirms plānot pludmales apsaimniekošanu 2019. gadā, jālūdz DAP redzējums, kā iestāde nākamgad paredzējusi veikt savu piekrastes teritoriju apsaimniekošanu. Valde atbalstīja 2019. gada projekta pārskatu optimizāciju un indikatīvā finansējuma sadales kritērijus, kas ir analoģiski 2018. gadā piemērotajiem, kā arī skatīja jautājumu par iespēju ar Zemes pārvaldības likumu piekrastes pašvaldībām valdījumā nodotās 2 km jūras joslas iekļaušanu pašvaldību administratīvajās teritorijās.

LPPA sanāksmi atklāja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis. Viņš informēja, ka ir apstiprināta projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” noslēguma atskaite un LPS lūdz pašvaldības iesniegt rēķinus. Savukārt LPPA Valdes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs savā atskaitē norādīja uz Valdes aktīvo darbu šogad un uzsvēra, ka, pateicoties tam, izdevies panākt sadarbību arī ar tām nevalstiskajām organizācijām, piemēram, Vides izglītības fondu, kas iepriekš kritizēja piekrastes pašvaldības.

Sanāksmes dalībnieki atbalstīja Valdes lēmumu par 2019. gada piekrastes apsaimniekošanas projekta gatavošanu – projekta aktivitātēm, indikatīvā finansējuma sadales kritērijiem un priekšlikumus izmaiņām projekta pārskatu gatavošanai, kā arī atbalstīja D. Strauberga izteikto priekšlikumu sākt risināt jautājumu par iespēju ar Zemes pārvaldības likumu piekrastes pašvaldībām valdījumā nodotās 2 km jūras joslas iekļaušanu pašvaldību administratīvajo teritoriju robežās.

Sanāksmē tika izskatīta arī Aizsargjoslu likuma grozījumu gaita un nolemts atbalstīt likumprojekta virzību Ministru kabinetā, sekojoši par diviem LPS nesaskaņotajiem jautājumiem – krasta kāpas aizsargjoslas noteikšanas principiem un apbūves nosacījumiem ciemos – turpinot diskusijas Saeimā.

Par jūras plānojumu, citām piekrastes joslas plānošanas aktivitātēm un nākamā ES fondu perioda ietvaru piekrastē ziņoja VARAM Telpiskās plānošanas departamenta pārstāves Ingūna Urtāne un Kristīne Kedo. Vidzemes tūrisma asociācijas Valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts skaidroja EiroVelo 13 velomaršruta īstenošanas nozīmi Latvijā, un sanāksmes dalībnieki tika aicināti būt gataviem EiroVelo 13 velomaršruta praktiskai īstenošanai.

Gunta Lukstiņa,

LPS padomniece attīstības un plānošanas jautājumos

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības valdes atskaite
Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana
Par piekrastes pašvaldību administratīvo teritoriju izmaiņām ietverot jūras piekrastes ūdeņus
Grozījumi Aizsargjoslu likumā
EuroVelo 13 - Iron Curtain Trail
Jūras un piekrastes viedās specializācijas plāns Rīgas plānošanas reģionam
Jūras piekrastes plānošana un attīstība