Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde 28. augustā (2018)

28. augustā Pašvaldību savienībā notika LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde, kurā tika skatīti šādi jautājumi: par jaunajiem finanšu disciplīnas pasākumiem attiecībā uz ES fondu projektu līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu grozījumiem; par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem 2018. gadā un par šāgada augustā valdībā pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi”.

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu investīciju pārvaldības departamenta direktore Diāna Rancāne informēja, ka šogad 26. jūnijā valdībā ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 382 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā””. Tie paredz, ka 2018. gada 1. septembrī stājas spēkā jauni finanšu disciplīnas atbildības nosacījumi un kārtība gadījumos, kad projekta gada finanšu plāns nav izpildīts par vairāk nekā 25% (vērtēs iesniegtos maksājumu pieprasījumus pret plānoto) vai finansējuma saņēmējs vēlas projektu pagarināt par vairāk nekā sešiem mēnešiem.

No 2018. gada 1. septembra finansējuma saņēmēja iesniegtais CFLA plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks tiks analizēts katram kalendārajam gadam. Ja projekta gada finanšu plāns nebūs izpildīts par vairāk nekā 25%, var tikt samazināts ES fondu un valsts budžeta līdzfinansējums par starpību, kas pārsniedz 25% no neizpildes. Savukārt kalendārā gada finanšu plāna pārpilde tiks vērtēta pozitīvi, un, protams, nekādu sankciju nebūs.

Projekta īstenošanas termiņu CFLA var pagarināt līdz sešiem mēnešiem kopā projekta īstenošanas laikā. Ja projekta pabeigšanai nepieciešams pagarinājums par vairāk nekā sešiem mēnešiem, finansējuma saņēmējam tiks dota iespēja pabeigt projektu par paša līdzekļiem, bet nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos par attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma ieviešanas nosacījumiem noteikto izdevumu attiecināmības termiņu.

D. Rancāne uzsvēra, ka 2018. gada izpildi CFLA vērtēs, pamatojoties uz 2018. gada 1. septembrī plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku (PMPIG). 2019. gadā un turpmāk plāna izpildi vērtēs pret attiecīgā gada 1. februārī aktuālo PMPIG. Finansējuma saņēmējiem ir iespēja katru gadu līdz janvāra beigām aktualizēt PMPIG. Tā iesniegšanas kārtība paliek nemainīga – CFLA aicina iepazīties ar skaidrojumiem (šeit) un ņemt tos vērā.

Vienlaikus arī definētas situācijas, kurās novirzes no plāna uzskatāmas par objektīvi pamatotām, un līdz ar to šādos gadījumos finansējuma saņēmējam sankcijas netiks piemērotas un CFLA būs tiesīga atbalstīt attiecīgas objektīvi pamatotas izmaiņas projekta ieviešanas plānā. Ministru kabineta noteikumu Nr. 784 grozījumos ietverto izņēmuma gadījuma pamatā ir tie apstākļi, kas radušies no finansējuma saņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ un kurus objektīvi paredzēt nebija iespējams, bet nav uzskatāmi arī par nepārvaramas varas gadījumiem (piemēram, radies izmaksu ietaupījums, iepirkums noslēdzies bez rezultāta (nav iesniegts neviens pretendenta piedāvājums vai pieteikums, iesniegtie piedāvājumi neatbilst prasībām, piedāvājumos noteiktā līgumcena pārsniedz projektā paredzēto līgumcenu); piegādātājs atzīts par maksātnespējīgu u.c.).

Pārrunājot jautājumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumu prognozes izpildi pašvaldību budžetā 2018. gadā, Finanšu ministrijas (FM) pārstāvji atzīmēja, ka pēdējo mēnešu nodokļa izpilde nerada lielas bažas par gada prognozes izpildi kopumā. FM Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Inta Komisare norādīja, ka gada pirmo trīs ceturkšņu izpildi vērtēs oktobra sākumā, un, ja tiks konstatēta IIN ieņēmumu plāna neizpilde, oktobrī pašvaldībām nodrošinās prognozes neizpildes kompensāciju. Savukārt, ja gada pēdējos mēnešos tomēr tiks konstatētas būtiskas nobīdes no IIN ieņēmumu plāna, FM lūgs valdībai IIN ieņēmumu neizpildi pašvaldībām kompensēt avansā. Ja, noslēdzoties gadam, IIN ieņēmumu prognoze būs pārpildījusies, tad attiecīgi Finanšu ministrija varēs no pārpildes pašvaldību daļā ieturēt izmaksāto kompensāciju un atdot to valsts budžetam.

7. augustā valdība atbalstīja grozījumus Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi” (MK 07.08.2018. noteikumi Nr. 490 “Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi””), kas pašvaldībām, saņemot no fiziskas personas skaidrās naudas maksājumus par pašvaldības administrētu nodokli, nodevu vai maksas pakalpojumu, dod tiesības atkāpties no prasības sagatavot atsevišķu kases ieņēmumu orderi par katru maksājumu un tā vietā sagatavot citu, pašvaldības noteiktu skaidras naudas maksājumu apliecinošu dokumentu, maksātājam izsniedzot šā cita dokumenta kopiju, norakstu vai kvīti. Tādējādi pašvaldību iestādēm ir radīti priekšnoteikumi, lai tās savā darbā varētu atteikties no kases aparātu izmantošanas.

Komitejas videoierakstu skatieties šeit.

Lāsma Ūbele,

LPS padomniece finanšu jautājumos

Finanšu disciplīnas pasākumi Kohēzijas politikas ES fondu 2014 – 2020 perioda investīciju sekmīgai ieviešanai
Par grozījumiem MK 21.10.2003. noteikumos Nr. 584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi”