Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde 18. aprīlī (2017)

18. aprīlī notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Izglītības un kultūras komitejas sēde, kurā tika skatīti divi aktuāli jautājumi:

  1. “Par pašvaldību padotībā esošo internātskolu finansēšanas priekšlikumiem, sākot no 2018.gada 1.janvāra”.
  2. “Par pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu finansēšanas principiem”.

Komitejas sēdē piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietniece Izglītības departamenta direktore Evija Papule, Izglītības departamenta direktores vietniece Līga Buceniece, vecākā eksperte Modra Jansone un citi.

No Finanšu ministrijas piedalījās Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Inta Komisāre, no Labklājības ministrijas -  Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa.

1. IZM pārstāvji informēja par pašvaldību padotībā esošo internātskolu finansēšanas priekšlikumiem, sākot no 2018.gada 1.janvāra, norādot, ka IZM internātskolu uzturēšanai finansējums ir paredzēts līdz 2017.gada 31.decembrim un turpmāk:

Pirmais solis  

  • Pedagogu darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tiek finansētas no valsts budžeta saskaņā ar kārtību, kādā tiek aprēķināta valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs;
  • Izglītojamo uzturēšanos citu pašvaldību internātskolā pašvaldības sedz pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtībā;
  • Ir terminēta iespēja saņemt atbalstu līdzdarbojoties 2016.gada 12.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi” ietvaros.

Otrais solis

Internātskola uz terminētu laika periodu piedāvā pašvaldībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ar primārās prevencijas vajadzībām un sociālos pakalpojumus, par ko izmaksas sedz attiecīgā pašvaldība.

LPS un pašvaldību pārstāvji norādīja, ka informatīvais ziņojums nesniedz pietiekami detalizētus, pierādījumos balstītus apsvērumus un argumentus par internātskolu attīstības iespējām. Nav izpildīts Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2017. gada 5. oktobrī noslēgtajā vienošanās un domstarpību protokolā dotais uzdevums, kur tika uzdots: “Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotai darba grupai, kurā piedalās arī Latvijas Pašvaldību savienības deleģēti pārstāvji, līdz 2016.gada 31.decembrim izvērtēt internātskolu attīstības iespējas un iespējamos risinājumus internātskolu finansēšanai turpmākiem gadiem, izskatot iespēju internātskolu darbību nodrošināt no valsts budžeta līdzekļiem” un norāda, ka nododot internātskolu uzturēšanas izdevumu finansēšanu pašvaldību pārziņā, jau no 2018. gada 1. janvāra ir pamats bažām par paredzamajiem riskiem saistībā ar internātskolu pilnvērtīgu funkciju nodrošināšanu.

Komitejas locekļi tika iepazīstināti un atbalstīja LPS un LIZDA kopīgi sagatavoto vēstuli un tās nosūtīšanu  Latvijas Republikas 12. Saeimai Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai. 

2. Par  pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu finansēšanas principiem.

Pašvaldību pārstāvji norādīja, ka pašvaldību dibinātās un valsts profesionālās izglītības iestādes un to audzēkņi atrodas nevienlīdzīgā situācijā, jo pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs no valsts budžeta var tikt finansētas, ja  pašvaldību profesionālās izglītības iestādēs tiek  īstenotās šādas profesionālās izglītības programmas:

  • valstiski nepieciešamās izglītības programmas (darba tirgus pieprasītas), ja to īstenošanu nav nodrošinājušas valsts finansētie profesionālās izglītības kompetences centri un koledžas;
  • valstī unikālās izglītības programmas, kuru kopskaits valstī ir neliels un kurās var mācīties neliels izglītojamo skaits;
  • attiecīgā reģiona darba tirgū pieprasītas izglītības programmas.

Nosakot papildus nosacījumus, pašvaldību dibinātajām izglītības iestādēm samazinās stabilitāte ilgtermiņā.

 

 

Ināra Dundure,

LPS padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos​