Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde 17. oktobrī (2017)

17. oktobra Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Izglītības un kultūras komitejā tika skatīts Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (VISC) ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030) aktualitātes. Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks informēja, ka 25. septembrī publiskai apspriešanai tika nodots jaunā mācību satura un pieejas apraksts „Izglītība mūsdienīgai lietpratībai”. Pieejams vietnē: https:// domaundari.lv/cepure/Jauna_satura_ietvars.pdf.

Mācību saturu tiek plānots organizēt septiņās cilvēka dzīves darbībai nozīmīgās jomās: valodu, sociālajā un pilsoniskajā, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes. Katrā no tām ir izvirzīti būtiskākie pamatjēdzieni jeb lielās idejas, kas skolēnam ir jāapgūst, lai viņam veidotos vienota izpratne par apkārtējo pasauli un sevi tajā. Mācību jomās skolēni apgūs mācību priekšmetus, kā arī starppriekšmetu moduļus: veselību, drošību, kultūras izpratni, tekstpratību un citus.

Saglabājot fundamentālās zināšanas un pamatprasmes daudzveidīgās cilvēka darbības jomās, saturs tiek papildināts ar caurviju prasmēm un vērtībās balstītiem ieradumiem, lai skolēns iemācītos mācīties visa mūža garumā, ikdienā rīkotos saskaņā ar savām vērtībām.

Klausītājos interesi izraisīja arī plānotās pārmaiņas vidusskolas saturā, paredzot mācību priekšmetu līmeņošanu. Tiek piedāvāta iespēja vidusskolā mācību jomu saturu apgūt trijos līmeņos: pamata, optimālajā un augstākajā līmenī. Tas dos iespēju individualizēt mācību saturu skolēnam atbilstīgi interesēm un nākotnes mērķiem, vispirms apgūstot pamata programmu - 10./11. klasē, tad 11./12. klasē tiek piedāvāts šaurāks priekšmetu klāsts ar padziļinātu priekšmetu apguvi.

Mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa informēja par mācību satura izveides un īstenošanas principiem pirmsskolā un pamatizglītībā un iespējām un izaicinājumiem, ieviešot mācību saturu, un pieeju izglītības iestādēs, tai skaitā, par metodiskā atbalsta, skolotāju profesionālās kompetences pilnveides un mācību vides jautājumiem un pašvaldību lomu. Uzsvēra pašvaldību lomu un sadarbību metodiskā darba organizēšanā. 

Projekta sabiedriskā apspriešana notiks līdz 2018. gada 1. februārim, priekšlikumus iesniedzot tiešsaistē vietnē: www.skola2030.lv , kuras sadaļā „Sabiedriskā apspriešana” ir tēma „Iesniegt priekšlikumu” un iesniegtie priekšlikumi, komentāri un jautājumi ir publiski izlasāmi.

Savukārt pedagogu profesionālajām organizācijām, izglītības pārvaldēm oficiālie priekšlikumi ir jāsūta uz e-pastu: visc@visc.gov.lv.

Projekta eksperti izvērtēs sabiedriskās apspriešanas laikā iesniegtos priekšlikumus un izstrādās Ministru kabineta (MK) noteikumu projektus par pirmsskolas izglītības vadlīnijām, pamatizglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības standartu un iesniegs tos izskatīšanai valdībā.

LPS padomniece Ināra Dundure uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” sabiedriskajā apspriešanā iesaistīties pašvaldībām, skolām, lai izteiktu savu viedokli un ieteikumus, tos apspriestu un projekta realizētāji arī ņemtu vērā.

Ar savu pieredzi par pirmsskolas izglītības programmu realizāciju dalījās uzņēmuma “FasTracKids Latvia” Elīna Egle-Ločmele.

Noslēgumā komitejas locekļi vienojās nākošā gada februārī aicināt projekta ieviesējus, lai novērtētu projekta ieviešanas gaitu.

 

Ināra Dundure,

LPS padomniece izglītības, jaunatnes un kultūras jautājumos

Izglītība mūsdienīgai lietpratībai
FasTracKids