Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde 16. janvārī (2018)

16. janvārī notika Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejas sēde, kurā plaši tika diskutēts par kultūras centriem Latvijā un tapušo normatīvā regulējuma projektu.

Vispirms Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) direktore Signe Pujāte cēla priekšā statistikas datus, un izrādās, ka Latvijā ir 554 kultūras centri. Tie ir kopienu pulcēšanās vietas mērķtiecīgām, radošām un izglītojošām aktivitātēm un saturīgai atpūtai, mājvieta dziesmu un deju svētku tradīcijai, profesionālās mākslas pieejamībai u.c. Iepazīstinot ar likumprojektu, LNKC vadītāja uzsvēra, ka tā mērķis ir veidot vienotu kvalitātes sistēmu un pašvaldības varēs vadīties pēc šā likuma gan personāla izglītībā un profesionālās meistarības pilnveidē, gan atbilstoša un kvalitatīva satura izveidē un uzturēšanā, gan materiāltehniskās bāzes attīstīšanā.

Daudzo kultūras centru vadītājiem lielisks un profesionāls palīgs ir Latvijas Kultūras darbinieku biedrība (LKDB). Komitejas sēdē biedrības Valdes priekšsēdētāja Dace Jurka informēja par LKDB darbības virzieniem: metodisko vadību, informācijas apmaiņu un konsultēšanu; tālākizglītību un profesionālo pilnveidi; līdzdalību nozares kultūrpolitikas veidošanā un ieviešanā; starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu.

Interesantas diskusijas raisījās par Latvijas nemateriālo kultūras mantojumu, ko var uzskatīt par reģionālās kultūras potenciālu, un par nacionālo nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu, kurā jau iekļauta dziesmu un deju svētku tradīcija un simbolisms Latvijā un Suitu kultūrtelpa. Savukārt vietējā nemateriālajā kultūras mantojumā, kas pretendē uz iekļūšanu nacionālo vērtību sarakstā, pērn minētas šādas dzīvās prakses: psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē, dziedāšana ar pusbalsu, mirušo ofīcija (saļmu) izpildīšanas prakse Vaboles un Līksnas pagastos, Latgales mazo bundziņu – bubyna spēles tradīcija, ieviņa tipa ermoņiku būvēšanas un spēlēšanas tradīcija un Siguldas spieķa darināšanas prasme.

LNKC direktora vietnieks kultūrizglītības jautājumos un Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vadītājs Andis Groza informēja par aktualitātēm profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanā un kvalitātes vērtēšanā.

Videoieraksts no LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdes pieejams sadaļā Videoarhīvs šeit.

 

Ināra Dundure,

LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Pašvaldību dibinātie kultūras centri-nozīmīga infrastruktūra kultūras procesa ilgtspējai un cilvēkkapitāla attīstībai
LKDB darbība
Nemateriālā kultūras mantojuma saraksts
Aktualitātes profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanā un kvalitātes vērtēšanā