Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde 20. martā (2018)

20. martā notika Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejas kārtējā sēde, ko vadīja Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe un LPS padomniece Ināra Dundure.

Šajā reizē komiteja izskatīja Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” tapušā dokumenta “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts” turpmāko pilnveidošanu, praktisko pielietojumu un tālāko virzību, par ko informēja projekta vadītāja Velga Kakse, mācību satura ieviešanas struktūrvienības vadītāja Zane Oliņa un vecākā eksperte partnerību nodrošināšanā Ilze Saleniece, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Gunta Arāja un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga.

ESF projektu par kompetenču pieeju mācību saturā īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esošais Valsts izglītības satura centrs (VISC), kurā izstrādāts dokuments “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts” (pieejams portālā “SKOLA2030”).

Jaunā mācību satura un pieejas apraksta sabiedriskā apspriešana ilga līdz 1. februārim, un tajā iesaistījās arī pašvaldības un skolas, izsakot savu viedokli un ieteikumus.

Dokumenta apspriešanas gaitā LPS norādīja uz nepilnībām un neprecizitātēm tajā, nosūtot vēstuli Ministru kabinetam un izglītības un zinātnes ministram. Joprojām nav skaidrs dokumenta turpmākais pielietojums, tāpēc ir svarīgi turpināt tā pilnveidošanu un praktisko izmantošanu.

Lai paustu savu viedokli par izstrādāto dokumentu, komitejas sēdē piedalījās Mārupes vidusskolas matemātikas, fizikas un programmēšanas skolotājs Aleksandrs Vorobjovs, Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore, Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības prezidente Rudīte Andersone, filoloģijas zinātņu doktore Vineta Poriņa, sabiedriskās organizācijas “Vecāku alianse” pārstāvji Elīna Boguša un Ieva Bērziņa, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Skolotāju izglītības nodaļas docents Andrejs Mūrnieks, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes priekšniece – direktora vietniece Dina Vīksna, Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Česlavs Batņa un citi dalībnieki.

Sēdes dalībnieki norādīja, ka, neraugoties uz pareizi definētiem projekta mērķiem,  izstrādātais dokuments “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts” ir vien ideju apkopojums un uz tā pamata vēl nevar izstrādāt izglītības standartus. Pašvaldību pārstāvjus satrauc, ka projektā "Skola 2030” latviešu valoda ir tikai viena no valodām. Tas tā nedrīkst būt! Tā, piemēram, Igaunijā ir atsevišķs modulis "Igauņu valoda un literatūra” gan pamatskolā, gan vidusskolā. Ir nepieciešams atdalīt latviešu valodu no citām valodām un izcelt to kā atsevišķu mācību jomu, tādējādi uzsverot tās kā vienīgās valsts valodas svarīgumu. Daudz neatbildētu jautājumu ir par pirmsskolas mācību saturu, programmām, mācību uzsākšanu no sešiem gadiem. Neizpratni rada arī pieeja pret sabiedrības vērtībām. Sēdes dalībniekus un klausītājus satrauc paviršība un steiga, ar kādu noris šis projekts, neņemot vērā ekspertu ieteikumus.

"Veicot reformas, ir svarīgi saglabāt vērtīgo, kas ir mūsu izglītības sistēmā, un to pilnveidot, nevis pazaudēt. Jebkuram projektam jābalstās uz pozitīvo, un tas jāattīsta un jāpilnveido," uzskata Izglītības un kultūras komitejas padomniece, un viņai pievienojas arī komitejas dalībnieki.

Komitejā skatītais jautājums iekļauts arī LPS Domes sēdes darba kārtībā 17. aprīlī.

Sēdes videoieraksts pieejams šeit.

Ināra Dundure,

LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

 

Par mācību satura un pieejas apraksta sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un tālākajiem plāniem
Sēdes protokols