Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde 18. martā (2021)

18. martā piedalīties LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdē tika aicināti gan komitejas locekļi, gan pašvaldību izglītības organizatori, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji un medicīnas māsas, kā arī citi interesenti. Sēdē tika pārrunāta pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizācija Covid-19 apstākļos.

Sēdes videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs” vai šeit.

Vispirms sēdes vadītāja LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos Dr. sc. admin. Ināra Dundure iepazīstināja ar grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2020. gada 6. novembra rīkojumā nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un darbinieku testēšanas organizēšanu.

16. martā Ministru kabinets, veicot grozījumus MK 2020. gada 6. novembra rīkojumā nr. 655, noteicis, ka pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) jāveic klātienē nodarbināto darbinieku iknedēļas testēšana un epidemioloģiskās drošības prasību nodrošināšana un ievērošana, t. sk. gan mācību procesa laikā, gan ārpus tā lietojot mutes un deguna aizsegus. Jāuzsver, ka PII darbs jāorganizē atbilstoši vecāku vajadzībām un nekādas izziņas no bērnu vecākiem par viņu nodarbinātību vai attālināto darbu prasīt nedrīkst, pašvaldībām ir jānodrošina bērnudārzu darbība un droša vide bērniem.

Par atšķirībām testos Covid-19 specifiskajā diagnostikā un kurās situācijās kādus testus labāk izmantot, ieteicams noklausīties Latvijas Covid-19 laboratoriju tīkla koordinatora Dr. Sergeja Ņikišina stāstījumu 19. februārī LPS organizētajā videokonferencē (šeit). Ievērībai: testēšanai pakļauts viss pedagoģiskais personāls un visi darbinieki (izņēmums varētu būt vien tie darbinieki, kas nenonāk saskarsmē ar PII personālu un bērniem). Pirmsskolas izglītības iestādē veikt darba pienākumus drīkst tikai personas, kuras atrodas tā saucamajā testa drošības loga intervālā: ar siekalu testu drošības logs ir viena nedēļa, ar antigēna testu – 48 stundas, tāpēc nedēļā jāveic divi testi. Diemžēl antigēna testi šobrīd vēl nav pieejami, bet tos sola šonedēļ. Bērnudārzā jābūt stingrai uzskaitei ar reģistrētu un izsekojamu informāciju, kurš un kad ir testēts, un ar rīkojumu jānosaka konkrēta persona kā atbildīgais par testēšanu. Šai personai ir jānodrošina testu pieteikšana, trauciņu savākšana un uzskaites veikšana. Testus piesaka, rakstot uz e-pasta adresi projekti@vi.gov.lv, pieteikumā precīzi norādot iestādes nosaukumu, adresi, kontaktus un iespējami precīzu testējamo skaitu. Veselības inspekcija šo informāciju tālāk nodod laboratorijai reģionā, kas sazinās ar PII un organizē loģistiku.

Sīkāk par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu un tehnisko darbinieku testēšanu pastāstīja Veselības inspekcijas Plānošanas, analīzes un projektu vadības nodaļas vadītāja Alla Nogotkova. Rutīnas Covid-19 skrīningam izmanto siekalu testus, kas neprasa ārstniecības personu piesaisti. Inspekcija nosūta pirmsskolas izglītības iestādei instrukciju siekalu testiem un piesaistītās laboratorijas kontaktus jautājumu precizēšanai. A. Nogotkova norādīja, ka personām, kuras pārslimojušas Covid-19 infekciju, nav jāveic plānveida skrīnings trīs mēnešus pēc saslimšanas datuma. Veselības inspekcijas mājaslapā www.vi.gov.lv kreisajā pusē ir sadaļa “Veselības inspekcijas paziņojumi par Covid-19”, kur katru nedēļu tiek atjaunoti dati par izglītības iestāžu skrīningu.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vecākā epidemioloģe Rita Korotinska iepazīstināja ar rīcību, ja izglītības iestādē ir reģistrēts Covid-19 gadījums. Katrai iestādei ir jābūt rīcības algoritmam, ko darīt, ja kādam darba pienākumu veikšanas laikā parādās Covid-19 raksturīgie simptomi. Ja darbiniekam parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, viņa pienākums ir pārtraukt darbu un doties mājās, kā arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Savukārt, ja bērnam, atrodoties dārziņā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, viņš jāizolē atsevišķā telpā kopā ar to pieaugušo, kurš kontaktējies ar bērnu pirms tam, un jāsazinās ar mazuļa vecākiem, kuri nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu, un bērns atgriezties bērnudārzā varēs saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem. SPKC epidemiologi nosaka īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniedz individuālas rekomendācijas iestādes vadībai, kā arī lemj par karantīnas noteikšanu iestādei. R. Korotinska vērsa uzmanību, ka gadījumā, ja pirmsskolas izglītības iestādē konstatēta saslimšana, tad iespējams notestēt visus darbiniekus ar siekalu testu. Lai to pieteiktu, jāuzraksta pieteikums brīvā formā uz e-pasta adresi rita.korotinska@spkc.gov.lv, un SPKC to tālāk nosūtīs uz laboratoriju, kas sazināsies ar PII. Vēl noderīga informācija: rekomendācijas izglītības iestādēm – šeit; testēšana – šeit; kontaktpersonu ziņošana – šeit; aktualitātes par Covid-19šeit.

Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītāja Jana Feldmane atgādināja, cik svarīga ir higiēnas prasību ievērošana, un uzsvēra vairākus nosacījumus, kas jāņem vērā ikvienai pirmsskolas izglītības iestādei. PII nedrīkst pieļaut tādu cilvēku klātbūtni, kuriem ir slimības pazīmes, un operatīvi jārīkojas, ja kāds uz vietas ir saslimis; mutes un deguna aizsega pareiza lietošana; grupu plūsmu nodalīšana ne tikai nodarbību laikā; dalībnieku uzskaite; 2 metru distances ievērošana; maksimāli ierobežot dalībnieku skaitu, kas nonāk ciešā kontaktā (pedagogi un darbinieki); pasākumi (izvērtēt riskus, brīvā dabā, plūsmu nodalīšana, neiesaistot cilvēkus no malas); telpu vēdināšana; individuāls inventārs; ierobežot kopīgi lietojamās virsmas (rotaļlietas); roku higiēna; virsmu tīrīšana, pareiza atkritumu savākšana.

Ļoti vērtīga bija kolēģu dalīšanās pieredzē par pirmsskolas izglītības iestāžu darbību Covid-19 apstākļos. Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumu programmā Rita Vectirāne pastāstīja, ka Jelgavā 45% vecāku izvēlas savus bērnus vest uz bērnudārzu. Pašvaldība ir nodrošinājusi katrā pirmsskolas izglītības iestādē un katrā grupiņā datoru, kas kalpo kā palīgrīks savstarpējai komunikācijai gan pedagogiem, gan saziņai ar vecākiem. Pedagogi sazinās arī ar to bērnu vecākiem, kas mācās mājās.

Rīgas Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Pirmsskolu nodaļas vadītāja Iveta Nagla uzsvēra, ka Rīgā pirmsskolas izglītības pakalpojumu izmanto apmēram 65% no visiem iestādēs uzņemtajiem audzēkņiem. Jau kopš pērnā gada ieviesta prasība, ka vecāki izglītības iestādēs netiek ielaisti, bērnus darbinieki saņem pie ieejas durvīm. PII darbiniekus mazliet bažīgus dara neziņa par vasaras periodu, kad pedagogi labprāt izmantotu pienākošos divu mēnešu atvaļinājumu, tāpēc Rīgas pašvaldība aicina padomāt par iespēju pirmsskolas izglītības pakalpojumu šajā laikā aizvietot ar pieskatīšanas pakalpojumu.

Par liepājnieku pieredzi Covid-19 laikā dalījās Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Pirmsskolas izglītības iestāžu speciāliste Inga Kārkliņa. Liepājā pirmsskolas izglītības iestādēm tiek nodrošināti dezinfekcijas līdzekļi vajadzīgajā apjomā; nodrošināti visi darbinieki ar sejas aizsargmaskām; darbu organizē citādāk – skolotāji strādā pa dienām, administrācija daļēji attālināti, nodrošinot pēc iespējas mazāku savstarpēju saskarsmi; PII organizē vecāku plūsmu: vecākiem neieejot bērnudārzā vai darot to ļoti organizēti un ievērojot visus noteiktos piesardzības nosacījumus; organizē centralizētu skrīninga testu savākšanu un nogādi laboratorijā; atbalsta bērnudārzu vadību morāli un nodrošina psiholoģisko atbalstu ikvienam darbiniekam un vecākam, kuram tas nepieciešams.

Ināra Dundure,

LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamība covid-19 apstākļos
Rutīnas skrīnings izglītības iestādēs
Covid-19 Liepājas pirmsskolas izglītības iestādēs