Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde 22. aprīlī (2021)

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdē 22. aprīlī tika apspriesta pedagogu darba samaksas pilnveide.

Pērnā gada 19. oktobrī Izglītības un zinātnes ministrijā tika izveidota pedagogu darba samaksas pilnveides darba grupa, kurai nospraustie uzdevumi bija pilnveidot pedagogu darba samaksas finansēšanas modeli, veikt plašāku analīzi par netiešajām izmaksām pašvaldībās un izglītības iestādēs un rast piemērotāku risinājumu to atspoguļošanai, kā arī analizēt pašvaldību finansējuma izmaksas uz vienu izglītojamo. Materiāli par darba grupu un modeli atrodami šeit.

Komitejas sēdes dalībniekus ar pedagogu darba samaksas pilnveides darba grupas rezultātiem un secinājumiem iepazīstināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāves. Viņu prezentācija pieejama zemāk.

Ievadinformāciju par pedagogu darba samaksas pilnveides darba grupas mērķiem, uzdevumiem un sasniegtajiem rezultātiem sniedza darba grupas vadītāja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības departamenta direktore Līga Buceniece. Viņa uzsvēra, ka darba grupa savu uzdevumu izpildījusi, bet darbs pie pedagogu darba samaksas turpināsies vēl vairāk nekā gadu, jo jaunie noteikumi stāsies spēkā 2022./2023. mācību gadā.

Pedagogu darba samaksas pilnveides darba grupa ir izstrādājusi priekšlikumus pārejai no skolēna finansējuma modeļa uz normētās klases finansējuma modeli, izstrādājusi noteikumu grozījumu priekšlikumus novadu līmenim un kopsavilkumu par izdevumiem izglītības iestāžu līmenī un izstrādājusi vadlīnijas, kas palīdzēs veikt skolām pašnovērtējumu.

Pedagogu darba samaksas pilnveidoto modeli raksturoja IZM Izglītības departamenta vecākā eksperte Modra Jansone. Viņa atzīmēja, ka saskaņā ar pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku zemākā darba algas likme no šā gada 1. septembra būs 830 eiro, bet no 2022. gada 1. septembra – 900 eiro. Pamata un vidējās izglītības skolotāju vienas darba stundas izmaksa (par 30 darba stundu slodzi) jaunajā mācību gadā paredzēta 6,92 eiro, bet 2022./2023. mācību gadā – 7,50 eiro. Savukārt pirmsskolas skolotāju vienas darba stundas izmaksa (par 40 stundu darba slodzi) no 2021. gada 1. septembra plānota 5,45 eiro, no 2022. gada 1. septembra – 6 eiro. Zemākā darba algas likme pirmsskolas skolotājiem paredzēta šāda: no 2021. gada 1. septembra – 872 eiro, no 2022. gada 1. septembra – 960 eiro. Plašākus aprēķinus skatiet pievienotajā prezentācijā!

Netiešās izmaksas novadu līmenī un izglītības iestāžu līmenī un galvenos rezultātus par pašvaldību finansējuma izmaksām uz vienu bērnu cēla priekšā darba grupas vadītājas vietniece IZM Izglītības departamenta direktores vietniece statistikas un finanšu plānošanas jomā Dace Kalsone. Netiešās izmaksas novadu līmenī analizētas ar mērķi caurspīdīgāk parādīt tās izmaksas, kuras vistiešākā veidā attiecas uz izglītības funkciju, un kliedēt mītu, ka izglītības nozare ir pārfinansēta, bet izglītības iestāžu līmenī tā ir iespēja salīdzināt savas izmaksas ar līdzīgu novadu un skolu tipa vidējām izmaksām, kā arī novērtēt, vai izdevumu līmenis nepārsniedz līdz pat trešdaļai no vidējā rādītāja. Katra skola var sevi pārbaudīt pret izstrādātajiem salīdzinošajiem rādītājiem, t. i., vai izmaksas ir lielākas par 30% virs vidējā. D. Kalsone aicināja pašvaldības iesniegt precizētus datus, ja ir kas precizējams.

Ar skolu tīkla vadlīnijām iepazīstināja IZM Izglītības departamenta vecākā eksperte Lelde Zemberga. Viņa atzīmēja, ka vadlīnijas kalpos pašvaldībām vispārējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai, jo tajās piedāvāti efektīvi izglītības iestādi raksturojoši parametri un sniegti ieteikumi pašvaldībām lēmumu pieņemšanai par izmaiņām izglītības iestāžu tīklā. Izstrādātais piedāvājums paredzēts vidusskolām, pamatskolām, sākumskolām un sākumskolām-filiālēm. Ieteikumi pašvaldībām: plānojot vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstību, pašvaldībai veikt izglītības iestāžu izvērtējumu atbilstoši vadlīnijās iekļautajiem kritērijiem/parametriem, kā arī izvērtēt demogrāfiskos rādītājus un tendences administratīvajā teritorijā, izglītojamo plūsmas tendences, transporta nodrošinājumu, ceļu stāvokli un attālumu. Vadlīniju pielikumā sniegts apkopojums par izglītības iestāžu atbilstību izglītojamo skaita kritērijiem un kopsavilkums par izdevumiem uz vienu izglītojamo.

Izglītības un kultūras komitejas sēdes videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs” vai šeit.

Ināra Dundure,

LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Pedagogu darba samaksas pilnveides darba grupas rezultāti