Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS pašvaldību sadarbības tīkla sanāksme 11. oktobrī Mārupē (2018)

11. oktobrī Mārupē norisinājās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas tīkla sanāksme, kura šoreiz bija veltīta ūdenssaimniecības politikas jautājumiem.

Atklājot tikšanos par šo Eiropai, Latvijai un pašvaldībām aktuālo jautājumu, Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe atzinīgi novērtēja pašvaldību reģionālo sadarbību dažādu lielāku un mazāku projektu realizācijā, sadarbību ar atbildīgajām ministrijām un LPS politikas veidošanas jautājumos, kā arī uzsvēra, ka ūdenssaimniecības sakārtošana un projektu realizēšana arī Mārupes novadā ir ļoti aktuāla.

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības jautājumiem kopumā pastāstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretārs Rinalds Muciņš.

Savukārt par Komunālo notekūdeņu direktīvas 91/271/EEC 2018. gada ziņojumu, secinājumiem un no tiem tālāk izrietošajām darbībām pastāstīja VARAM Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vadītāja Iveta Teibe. Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvija apņēmās šo direktīvu ieviest līdz 2015. gada 31. decembrim. Direktīva paredzēja laika posmā no 2008. līdz 2015. gadam ieviest Latvijā 89 aglomerācijas. Tālākajā stāstījumā I. Teibe pievērsās problēmām, ar kurām nācies saskarties šo gadu laikā, gan balstoties uz 2016. gada ziņojumu, gan reālajā situācijā arī pēc tam. Tāpat nodaļas vadītāja pastāstīja par iespējamajām izmaiņām ES, kas nākotnē varētu ietekmēt ūdenssaimniecības jomu. Plašāk zemāk pievienotajā prezentācijā.

VARAM Investīciju politikas departamenta direktora vietniece klimata, valsts budžeta un vides investīciju jautājumos Zanda Krūkle klātesošos iepazīstināja ar ūdenssaimniecības infrastruktūras pilnveides vajadzību šīsvasaras aptaujas rezultātiem pašvaldībās. Plašāk – zemāk pievienotajā prezentācijā.

Par LPS izveidoto salīdzināmo datu datubāzi BenchLearning Information System (BLIS: https://blis.lps.lv/lv/ ), kurā pieejami dažādi statistikas dati, kas var palīdzēt pašvaldībām ikdienas darbā, informēja LPS datu analītiķis Jānis Upenieks. Šoreiz speciālists pieskārās datiem par iedzīvotāju skaitu novados un pilsētās un migrāciju. Plašāk – pievienotajā prezentācijā, kurā pieejamas arī interneta saites uz minētajiem datiem.

Lai plašāk izzinātu pašvaldību vajadzības minētajos jautājumos, apkopotu ierosinājumus un problēmjautājumus, sanāksmes otrā daļa tika organizēta darba grupās.

Galvenie secinājumi

VARAM kā nozares ministrijai piedāvāt kompleksu ūdenssaimniecības attīstības plānu sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību uzņēmumiem un profesionālām organizācijām:

 1. Līdz 2019. gada 1. jūnijam veidot kopīgu izpratni par ūdenssaimniecības pamatjēdzieniem un pamatatskaitēm:
  • apmācības par pārskatu "Veidlapa nr. 2. Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu»”;
  • atskaišu sistēmas pilnveidošana: ar sapratni par datu nepieciešamību ES līmeņa atskaitēm, valsts attīstības plānošanai, pašvaldības/p/uzņēmumu attīstības plānošanai;
  • aglomerācijas jēdziens, tā ietekme uz atskaitēm, pašvaldības plānošanu, ES finansējuma piešķiršanu, soda sankcijām Latvijai kā dalībvalstij; semināru cikls ar darba grupām un izvērtējums par vietām, kurām veicamas aglomerāciju robežu izmaiņas;
  • prasības mazajām attīrīšanām, to regulējums utt.
 2. Finansējuma diferenciācija problēmu risinājumiem (jauns investīciju plāns ūdenssaimniecības kompleksai risināšanai – subsīdijas, dotācijas, ppp izvērtējums utt. Ar ekonomisko izvērtējumu attīstībai):
  • ES līdzekļu pieprasījums: risināmās problēmu grupas – VARAM sadarbībā ar partneriem (pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem) identificēt atbalstam virzāmās investīciju prioritātes no ES līdzekļiem;
  • Latvijas līdzekļu mobilizācija aglomerācijās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000;
  • Decentralizēto sistēmu apkalpošana: VARAM līdz 2019. gada 1. maijam sarīkot semināru-diskusiju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un reģistrēšanas jautājumiem.

Ivita Peipiņa un Jana Bunkus,

LPS padomnieces

Secinājumi no Direktīvas 91/271/EEC 2018.gada ziņojuma un no tiem izrietošās tālākās rīcības
Ūdenssaimniecības infrastruktūras pilnveides vajadzību aptaujas rezultāti
Jānis Upenieks. CSP eksperimentālā statistika par iedzīvotāju skaitu. Migrācija Latvijā