Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde 2. decembrī (2020)

2. decembrī tiešsaistē notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde, kurā izskatīja jautājumus par asistenta pakalpojumu, minimālo ienākumu sliekšņu paaugstināšanu, sociālās aizsardzības un darba tirgus politiku u. c. To attālināti vadīja komitejas priekšsēdētājs Guntis Libeks un LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.

Komitejas videoieraksts pieejams šeit vai LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs”.

Lai pārrunātu aktualitātes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanā, videotiešraidē piedalījās arī Labklājības ministrijas (LM) speciālisti un informēja par izmaiņām nozarē nākamgad. Par minimālo ienākumu sliekšņu paaugstināšanu 2021. gadā un Satversmes tiesas spriedumu izpildi klātesošos informēja LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa. Viņa skaidroja, ka no 2021. gada 1. janvāra palielināts garantētā minimāla ienākuma līmenis, trūcīgas un maznodrošinātas personas ienākumu līmenis, kā arī tiek paaugstināts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts (VSNP) visām saņēmēju grupām, diferencēs VSNP pēc nodarbinātības fakta personām ar I un II invaliditātes grupu, paaugstinās minimālo pensiju aprēķina bāzes un vecuma pensijas aprēķinā lietos papildu koeficientu par katru darba stāža gadu. Plašāka informācija par izmaiņām pieejama pievienotajā prezentācijā.

Komitejā tika pārrunātas arī izmaiņas sociālo pakalpojumu jomā pašvaldībās, par ko informēja LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš. Viņš skaidroja arī sagatavotās vadlīnijas sociālās aprūpes centriem un iespējamo finansējuma piesaisti tuvākajā nākotnē no Eiropas atjaunošanas fonda.

Savukārt LM Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta direktore Diāna Jakaite prezentēja Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam, kuras šobrīd ir nodotas publiskajai apspriešanai līdz šā gada 30. decembrim. Komitejas locekļi aicināti aktīvi izteikt viedokli un priekšlikumus! Sagatavoto pamatnostādņu mērķis ir sekmēt iedzīvotāju sociālo iekļaušanu, mazinot ienākumu nevienlīdzību un nabadzību, attīstot pieejamu un individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu un juridiskā atbalsta sistēmu, kā arī veicinot augstu nodarbinātības līmeni kvalitatīvā darba vidē. Vairāk informācijas zemāk pievienotajā prezentācijā.

Visbeidzot, sēdes izskaņā E. Celmiņa iepazīstināja komitejas dalībniekus ar asistenta pakalpojuma regulējuma izmaiņām no 2021. gada 1. jūlija. Par pakalpojuma nodrošināšanas kritērijiem, anketas paraugu, tiesisko regulējumu u. c. iespējams plašāk iepazīties pievienotajā prezentācijā. Saite uz LM mājaslapas sadaļu Infografikas, kur ir arī informācija par izmaiņām asistenta pakalpojumā nākamgad: nosaukums "Pilnveidots asistenta pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti", saite: https://www.lm.gov.lv/lv/infografikas.

Ilze Rudzīte,

LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Liene Užule,

LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja

Minimālo ienākumu atbalsts
Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021–2027
Izmaiņas asistenta pakalpojuma nodrošināšanā no 01.07.2021.