Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 26.08.–01.09. (2019)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi 11 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Septiņi no tiem ir saskaņoti, bet četri nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-830 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos nr. 127 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” īstenošanas noteikumi””

26.08.2019.

22.08.2019.

2.

VSS-836 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”””

26.08.2019.

22.08.2019.

3.

VSS-820 – Par informatīvo ziņojumu “Par Modernizācijas fonda ieviešanu”

27.08.2019.

15.08.2019.

4.

VSS-780 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādis”

29.08.2019.

15.08.2019.

5.

VSS-822 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos nr. 546 “Noteikumi par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba uzdevumā, pašvaldībai izraugoties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, un atkritumu apsaimniekošanas līgumu būtiskie nosacījumi””

29.08.2019.

15.08.2019.

6.

VSS-824 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos nr. 788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām””

30.08.2019.

15.08.2019.

7.

VSS-785 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa Salienas pagastā zemes nodalījuma joslai”

30.08.2019.

15.08.2019.

8.

VSS-783 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa pie Jansu novērošanas torņa zemes nodalījuma joslai”

30.08.2019.

15.08.2019.

9.

VSS-782 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

30.08.2019.

15.08.2019.

10.

VSS-787 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma Tērvetes ielā 263, Jelgavā, pārdošanu”

30.08.2019.

15.08.2019.

11.

VSS-786 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma 1. maija ielā 16b, Ludzā, Ludzas novadā, pārdošanu”

30.08.2019.

15.08.2019.

 

LPS atzinums par VSS-780
LPS atzinums par VSS-822
LPS atzinums par VSS-824