Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 02.–08.09. (2019)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi 13 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Trīs no tiem ir saskaņoti, bet desmit nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-807 – Par informatīvo ziņojumu “Darba vidē balstīta studiju programma skolotāju sagatavošanai: īstenošana un attīstība”

02.09.2019.

15.08.2019.

2.

VSS-781 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanas noteikumi””

02.09.2019.

15.08.2019.

3.

VSS-777 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos nr. 1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām””

02.09.2019.

15.08.2019.

4.

VSS-816 – Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””

02.09.2019.

15.08.2019.

5.

VSS-815 – Par likumprojektu “Grozījumi Civilprocesa likumā”

02.09.2019.

15.08.2019.

6.

VSS-813 – Par likumprojektu “Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums”

02.09.2019.

15.08.2019.

7.

VSS-817 – Par likumprojektu “Grozījumi Maksātnespējas likumā”

02.09.2019.

15.08.2019

8.

VSS-818 – Par likumprojektu  “Grozījumi Notariāta likumā”

02.09.2019.

15.08.2019

9.

VSS-814 – Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””

03.09.2019.

15.08.2019.

10.

VSS-808 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos nr. 919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem””

03.09.2019.

15.08.2019.

11.

VSS-765 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumos nr. 473 “Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta””

05.09.2019.

08.08.2019.

12.

VSS-864 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanas noteikumi”

05.09.2019.

29.08.2019.

13.

VSS-827 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu”

06.09.2019.

22.08.2019.

 

LPS atzinums par VSS-807
LPS atzinums par VSS-777
LPS atzinums par VSS-816
LPS atzinums par VSS-815
LPS atzinums par VSS-813
LPS atzinums par VSS-817
LPS atzinums par VSS-818
LPS atzinums par VSS-814
LPS atzinums par VSS-808
LPS atzinums par VSS-813, pielikums