Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 09.–15.09. (2019)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi astoņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Seši no tiem ir saskaņoti, bet divi nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-849 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 6. oktobra noteikumos nr. 575 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.3. pasākuma “Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” īstenošanas noteikumi””

09.09.2019.

29.08.2019.

2.

VSS-850 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos nr. 386 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.  atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.2. pasākuma “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” īstenošanas noteikumi””

09.09.2019.

29.08.2019.

3.

VSS-826 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu”

09.09.2019.

22.08.2019.

4.

VSS-883 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos nr. 669 “Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu””

10.09.2019.

05.09.2019.

5.

VSS-851 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 22. maija noteikumos nr. 291 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.3. pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana” īstenošanas noteikumi””

12.09.2019.

30.08.2019.

6.

VSS-844 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”

12.09.2019.

30.08.2019.

7.

VSS-845 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Īrisu ielā 1b, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā”

12.09.2019.

30.08.2019.

8.

VSS-861 – Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”

13.09.2019.

30.08.2019.

LPS atzinums par VSS-826
LPS atzinums par VSS-861