Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 17.–23.02. (2020)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi 13 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Deviņi no tiem ir saskaņoti, bet četri nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-53 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos nr. 402 “Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi””

17.02.2020.

30.01.2020.

2.

VSS-67 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai Valsts kases aizņēmumu saņemšanai”

17.02.2020.

30.01.2020.

3.

VSS-97 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos nr. 310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231–15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija””

18.02.2020.

06.02.2020.

4.

VSS-83 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Sabiedrības integrācijas fonda nolikums”

19.02.2020.

06.02.2020.

5.

VSS-91 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos nr. 740 “Noteikumi par stipendijām””

19.02.2020.

06.02.2020.

6.

VSS-80 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2020. gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības”

19.02.2020.

06.02.2020.

7.

VSS-82 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Pieminekļu, piemiņas zīmju uzstādīšanas, piemiņas vietu izveidošanas un informatīvo plākšņu izvietošanas noteikumi”

19.02.2020.

06.02.2020.

8.

VSS-96 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos nr. 495 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””

19.02.2020.

06.02.2020.

9.

VSS-95 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumos nr. 135 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””

19.02.2020.

06.02.2020.

10.

VSS-72 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekustamā īpašuma “Celmiņi” Rembates pagastā, Ķeguma novadā, pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai”

20.02.2020.

06.02.2020.

11.

VSS-89 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma Zvejnieku alejā 4, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā”

20.02.2020.

06.02.2020.

12.

VSS-90 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma 1. maija ielā 16b, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā”

20.02.2020.

06.02.2020.

13.

VSS-98 – Par Informatīvo ziņojumu “Par vides trokšņa regulējumu”

20.02.2020.

06.02.2020.

LPS atzinums par VSS-53
LPS atzinums par VSS-67
LPS atzinums par VSS-82
LPS atzinums par VSS-98
LPS atzinums par VSS-98 pielikums