Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 24.02.–01.03. (2020)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi piecus atzinumus par normatīvo aktu projektiem, un visi ir saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-71 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekustamā īpašuma “Vētraine” Jaunalūksnes pagastā, Jaunalūksnes novadā, pirkšanu valsts aizsardzības uzdevumu īstenošanai”

24.02.2020.

06.02.2020.

2.

VSS-69 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma Rožu ielā 7a Ludzā, Ludzas novadā, pārdošanu”

24.02.2020.

06.02.2020.

3.

VSS-94 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības”

24.02.2020.

06.02.2020.

4.

VSS-101 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma “Ezernieki” Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā, nodošanu Aglonas novada pašvaldības īpašumā”

26.02.2020.

13.02.2020.

5.

VSS-100 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piekrītošās būves “Mūsas tilts” Gailīšu pagastā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā”

26.02.2020.

13.02.2020.