Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 02.–08.03. (2020)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi 24 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 22 no tiem ir saskaņoti, bet divi nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-107 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 8. novembra noteikumos nr. 859 “Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēru””

02.03.2020.

13.02.2020.

2.

VSS-106 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos nr. 737 “Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību””

02.03.2020.

13.02.2020.

3.

VSS-128 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 45, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā”

02.03.2020.

20.02.2020.

4.

VSS-112 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 15. maija rīkojumā nr. 215 “Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa piešķiršanu””

02.03.2020.

13.02.2020.

5.

VSS-170 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā”

02.03.2020.

27.02.2020.

6.

VSS-152 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos nr. 331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208–15 “Publiskas būves”””

02.03.2020.

20.02.2020.

7.

VSS-111 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 1998. gada 20. oktobra noteikumos nr. 411 “Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu””

02.03.2020.

13.02.2020.

8.

VSS-120 – Par Informatīvo ziņojumu “Par Pašvaldību likuma izstrādi”

03.03.2020.

13.02.2020

9.

VSS-154 – Par likumprojektu “Grozījumi Enerģētikas likumā”

03.03.2020.

20.02.2020.

10.

VSS-109 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos nr. 299 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” īstenošanas noteikumi””

03.03.2020.

13.02.2020.

11.

VSS-108 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos nr. 264 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti” īstenošanas noteikumi””

03.03.2020.

13.02.2020.

12.

VSS-136 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Rīgas Klasiskajai ģimnāzijai”

03.03.2020.

20.02.2020.

13.

VSS-135 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Limbažu novada ģimnāzijai”

03.03.2020.

20.02.2020.

14.

VSS-162 – Par plāna projektu “Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2020. gadam”

03.03.2020.

27.02.2020.

15.

VSS-144 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai”

04.03.2020.

20.02.2020.

16.

VSS-153 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos nr. 340 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211–15 “Dzīvojamās ēkas”””

04.03.2020.

20.02.2020.

17.

VSS-175 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība, tiem izvirzāmās prasības un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības kārtība”

05.03.2020.

27.02.2020.

18.

VSS-176 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Nelikumīgi izmantoto zivju ieguves rīku iznīcināšanas kārtība”

05.03.2020.

27.02.2020.

19.

VSS-179 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumos nr. 337 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem””

05.03.2020.

27.02.2020.

20.

VSS-151 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā Centrālā statistikas pārvalde pieprasa un elektronisko sakaru komersants sniedz informāciju oficiālās statistikas nodrošināšanai”

05.03.2020.

20.02.2020.

21.

VSS-129 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldībai”

05.03.2020.

20.02.2020.

22.

VSS-173 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamo īpašumu Linezera ielā, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”

06.03.2020.

27.02.2020.

23.

VSS-142 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma Skrundas ielā 24a, Saldū, Saldus novadā, pārdošanu”

06.03.2020.

20.02.2020.

24.

VSS-125 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par finansējuma piešķiršanu Jaunjelgavas novada domei Strūves ģeodēziskā loka lauka observatorijas “Bristen” atjaunošanai”

06.03.2020.

20.02.2020.

LPS atzinums par VSS-120
LPS atzinums par VSS-144