Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 27.07.–02.08. (2020)

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi sešus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Četri no tiem ir saskaņoti, bet divi nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saskaņojums

1.

VSS-562 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Adopcijas reģistra noteikumi”

27.07.2020.

09.07.2020.

2.

VSS-585 – Par likumprojektu “Grozījumi Dzelzceļa likumā”

27.07.2020.

16.07.2020.

3.

VSS-596 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016.  gada 10. maija noteikumos nr. 287 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.2. pasākuma “Inovāciju motivācijas programma” īstenošanas noteikumi””

28.07.2020.

16.07.2020.

4.

VSS-590 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei”

30.07.2020.

16.07.2020.

5.

VSS-551 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. jūlija rīkojumā nr. 347 “Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli””

31.07.2020.

09.07.2020.

6.

VSS-578 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par zemes vienību Smiltenes novadā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā”

31.07.2020.

16.07.2020.

,

ar ierosinājumiem

LPS atzinums par VSS-562
LPS atzinums par VSS-590