Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 03.–09.08. (2020)

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi astoņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Seši no tiem ir saskaņoti, bet divi nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-606 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība”

05.08.2020.

23.07.2020.

2.

VSS-605 – Par pamatnostādņu projektu “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”

05.08.2020.

23.07.2020.

3.

VSS-622 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos nr. 105 “Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām””

06.08.2020.

30.07.2020.

4.

VSS-633 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Dabas pieminekļa “Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

06.08.2020.

30.07.2020.

5.

VSS-623 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība”

07.08.2020.

30.07.2020.

6.

VSS-620 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība”

07.08.2020.

30.07.2020.

7.

VSS-619 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos nr. 187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība””

07.08.2020.

30.07.2020.

8.

VSS-618 – Par likumprojektu “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā”

08.08.2020.

30.07.2020.

 

LPS atzinums par VSS-606
LPS atzinums par VSS-618