Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 22.–28.03. (2021)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi 13 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Desmit no tiem ir saskaņoti, bet trīs nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saskaņojums

1.

VSS-249 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos nr. 477 “Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomes nolikums””

22.03.2021.

18.03.2021.

2.

VSS-208 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi”

22.03.2021.

11.03.2021.

3.

VSS-238 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. septembra noteikumos nr. 567 “Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu”

23.03.2021.

18.03.2021.

4.

VSS-242 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts meža zemes nodošanu Burtnieku novada pašvaldības īpašumā”

23.03.2021.

18.03.2021.

5.

VSS-189 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”

23.03.2021.

11.03.2021.

6.

VSS-211 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma “Vilnīši” daļas Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā”

24.03.2021.

11.03.2021.

7.

VSS-129 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””

25.03.2021.

18.02.2021.

8.

VSS-232 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 28. jūnija noteikumos nr. 500 “Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām””

25.03.2021.

18.03.2021.

9.

VSS-193 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piederošā nekustamā īpašuma “V1187” Pāvilostā, Pāvilostas novadā, nodošanu Pāvilostas novada pašvaldības īpašumā”

25.03.2021.

11.03.2021.

10.

VSS-207 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par dzīvokļu īpašumu pārņemšanu bez atlīdzības valsts īpašumā un pārdošanu”

25.03.2021.

11.03.2021.

11.

VSS-215 – Par likumprojektu “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā”

25.03.2021.

11.03.2021.

12.

VSS-210 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Vārkavas novada pašvaldības īpašumā”

26.03.2021.

11.03.2021.

13.

VSS-212 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma “Vaisuļi”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā un dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 3–7, Līgatnē, Līgatnes novadā nodošanu Līgatnes novada pašvaldības īpašumā”

26.03.2021.

11.03.2021.

LPS atzinums par VSS-129
LPS atzinums par VSS-215
LPS atzinums par VSS-212