Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 29.03.–04.04. (2021)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi 14 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 12 no tiem ir saskaņoti, bet divi nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saskaņojums

1.

VSS-233 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumos nr. 518 “Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība””

29.03.2021.

18.03.2021.

2.

VSS-209 – Par informatīvo ziņojumu “Kompleksa atbalsta sistēma biometāna ražošanai un izmantošanai transportā”

29.03.2021.

11.03.2021.

Jā,

ar komentā-riem

3.

VSS-191 – Par likumprojektu “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”

29.03.2021.

11.03.2021.

4.

VSS-217 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 13. decembra noteikumos nr. 934 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām””

29.03.2021.

11.03.2021.

5.

VSS-230 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos nr. 108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi””

29.03.2021.

18.03.2021.

6.

VSS-228 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Zemgales ielā 15–4, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā”

30.03.2021.

18.03.2021.

7.

VSS-274 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos nr. 265 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai””

30.03.2021.

25.03.2021.

8.

VSS-275 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts meža zemes nodošanu Baldones novada pašvaldības īpašumā”

30.03.2021.

25.03.2021.

9.

VSS-226 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Gaiziņa ielā 5–12, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā”

01.04.2021.

18.03.2021.

10.

VSS-227 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā”

01.04.2021

18.03.2021.

11.

VSS-220 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma Klēts ielā 6, Gulbenē, Gulbenes novadā, pārdošanu”

01.04.2021.

18.03.2021.

12.

VSS-235 – Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju””

01.04.2021.

18.03.2021.

13.

VSS-236 – Par likumprojektu “Grozījums Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā”

01.04.2021.

18.03.2021

14.

VSS-245 – Par plāna projektu “Attīstības sadarbības politikas plāns 2021. –2023. gadam”

01.04.2021.

18.03.2021.

LPS atzinums par VSS-191
LPS atzinums par VSS-191, pielikums
LPS atzinums par VSS-217