Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 12.–18.04. (2021)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi 14 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 12 no tiem ir saskaņoti, bet divi nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saskaņojums

1.

VSS-259 – Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par piesārņojumu””

12.04.2021.

25.03.2021.

2.

VSS-266 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā nr. 648 “Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” personā””

12.04.2021.

25.03.2021.

3.

VSS-253 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma Kaunatas ielā 50, Rēzeknē, pārdošanu”

12.04.2021.

25.03.2021.

4.

VSS-260 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma “Dālderi”, Sudas ielā 9, Mālpils pagastā, Mālpils novadā, nodošanu Mālpils novada pašvaldības īpašumā”

12.04.2021.

25.03.2021.

5.

VSS-252 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma “Jaunsekši 1”, Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, pārdošanu”

12.04.2021.

25.03.2021.

6.

VSS-290 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma “Īves”, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu bez atlīdzības Aizputes novada pašvaldības īpašumā”

12.04.2021.

01.04.2021.

7.

VSS-263 – Par konceptuālo ziņojumu “Par jaunu valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu”

12.04.2021.

25.03.2021.

8.

VSS-261 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma “Bortnieki Viens”, Lomu-Bortnieku ciemā, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, nodošanu Riebiņu novada pašvaldības īpašumā”

12.04.2021.

25.03.2021.

9.

VSS-262 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Friča Roziņa ielā 3–7, Valkā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā”

12.04.2021.

25.03.2021.

10.

VSS-254 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par Fizisko personu reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu”

12.04.2021.

25.03.2021.

11.

VSS-293 – Par likumprojektu “Grozījumi Iepakojuma likumā”

14.04.2021.

01.04.2021.

, ar papildinā-jumu

12.

VSS-265 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts atbalsta programmas “Latvijas Goda ģimenes apliecība “Goda ģimenes karte”” īstenošanas kārtība”

14.04.2021.

25.03.2021.

13.

VSS-294 – Par likumprojektu “Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā”

15.04.2021.

01.04.2021.

14.

VSS-284 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts meža zemes “Brīvības ielā 36”, Stendē, Talsu novadā, atsavināšanu”

19.04.2021.

01.04.2021.

LPS atzinums par VSS-263
LPS atzinums par VSS-261