Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 12.–18.07. (2021)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi 11 atzinumus par normatīvo aktu projektiem, un tie visi ir saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saskaņojums

1.

VSS-593 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos nr. 737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi””

12.07.2021.

17.06.2021.

2.

VSS-602 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu valstij piederošo domājamo daļu pārdošanu”

12.07.2021.

01.07.2021.

3.

VSS-580 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība””

12.07.2021.

17.06.2021.

4.

VSS-654 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos nr. 158 “Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes nolikums””

12.07.2021.

08.07.2021.

5.

VSS-641 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi””

13.07.2021.

08.07.2021.

6.

VSS-643 – Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos nr. 631 “Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi””

14.07.2021.

08.07.2021.

7.

VSS-608 – Informatīvais ziņojums “Par “Atvērts pēc noklusējuma” principa ieviešanu”

16.07.2021

01.07.2021.

8.

VSS-611 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos nr. 686 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanas noteikumi””

16.07.2021

01.07.2021.

9.

VSS-613 – Rīkojuma projekts “Par Kandavas novada domes nekustamā īpašuma “Ūdenstornis Liepās” pārņemšanu valsts īpašumā”

16.07.2021.

01.07.2021.

10.

VSS-614 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 16a, Dagdā, Dagdas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā”

16.07.2021.

01.07.2021.

11.

VSS-621 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā”

16.07.2021.

01.07.2021.