Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

26. kongress

Latvijas Pašvaldību savienība piektdien, 2015.gada 15. maijā 26. kongresā Smiltenē pieņēma rezolūcijas par izglītības finansēšanas reformu, skolu tīklu, pašvaldību iespējām iesaistīties komercdarbībā, sadarbību ar Valsts kontroli un arī pašvaldību vēlēšanu perioda palielināšanu, kurās formulēts LPS viedoklis turpmākā darba veidošanai.

LPS Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja, Jaunpils novada domes vadītājaLigita Gintere vērtējumā par izglītības nozari aicināja aizdomāties, kas ir vai valsts un pašvaldības dara visu, lai bērni būtu izglītoti, laimīgi, atraisīti un radoši. 

“Vai tas, ko mēs šobrīd darām izglītībā sekmēs mūsu bērnu izaugsmi. Mēs rēķinām pedagogu algas, koeficientus, bet tā ir tikai neliela sastāvdaļa no izglītības jomas. Ir jārunā par izglītības saturu, pieejamību, mācību gada ilgumu, jaunām tehnoloģijām un nestandarta situācijām un risinājumiem,” pauda L. Gintere.

LPS kongress apstiprināja divas rezolūcijas par izglītības jomu. Rezolūcijā Par izglītības finansēšanas reformu LPS aicina valdību un Saeimu:

 • Palielināt pašvaldību daļu iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdalē, lai kompensētu jaunā modeļa radītos papildus izdevumus pedagogu un pašvaldību finansētā personālam algošanai;
 • Pārejas periodā paredzēt lielāku elastību pedagogu izvēlē un izglītības standartu piemērošanā, kas nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību;
 • Apzināties, ka finansēšanas modeļa reforma nerisina galvenos izglītības strukturālo pārmaiņu jautājumus, tāpēc sadarbībā ar pašvaldībām turpināt satura un organizācijas reformas.

Rezolūcijā Par izglītības strukturālo reformu LPS aicina valdību sadarboties tādu pārmaiņu gatavošanā, kas: 

 • Veicinātu visas teritorijas apdzīvotības iespējas, nodrošinot pirmsskolas un sākumskolas tuvumu dzīvesvietai, noņemtu šķēršļus mazu izglītības iestāžu efektīvai pārvaldībai;
 • Piemērojoties vietējiem apstākļiem un sekmējot jauno tehnoloģiju aktīvu izmantošanu;
 • Nostiprinātu pašvaldību lomu savas pamatskolas attīstībā, palielinātu vecāku ieinteresētību bērnu mācībās savas teritorijas izglītības iestādē, kurā tiek ieguldīti vecāku samaksātie nodokļi;
 • Attīstītu izglītības kvalitāti un daudzveidību vispārējās vidējās izglītības posmā, palielinot to priekšmetu lomu, kas nepieciešami postindustriālās un zināšanu ekonomikas attīstībai;
 • Saglabātu un attīstītu interešu izglītību kā pamatu Latvijas radošo industriju panākumiem pasaules tirgū;
 • Nodrošinātu līdzvērtīgus nosacījumus valsts un pašvaldību profesionālās izglītības programmām;
 • Optimizētu mācību gadu skaitu un mācību gada garumu, dažādojot un specializējot programmas konkrētu karjeras stratēģiju īstenošanai;
 • Motivētu pedagogus saistībā ar izglītības rezultātu, kas raksturo valsts un pašvaldību attīstības intereses.

Rezolūcijā Par pašvaldību komercdarbības nosacījumiem LPS kongress uzsver, ka ceļš uz labklājību ir atkarīgs ne vien no valsts politikas, bet arī no katras pašvaldības sekmēm un katrai pašvaldībai vislabāk redzams, kā un kādi pašvaldības komercdarbības veidi tās teritorijā nepieciešami.

Tādēļ LPS aicina:

 • Nenoteikt obligātu atzinumu pieprasīšanu no Konkurences padomes vai citām organizācijām, kas novestu pie nevajadzīgas birokratizācijas;
 • Paredzēt publiskās komercdarbības pamatojumu ne vien stratēģiski nozīmīgu preču un pakalpojumu nodrošināšanai, bet arī stratēģiski nozīmīgu cilvēkresursu piesaistīšanai;
 • Paredzēt iespēju pašvaldības līdzdalībai kooperatīvajās sabiedrībās.

Periodā starp iepriekšējo un šo kongresu būtiska aktualitāte ir bijusi sadarbība ar Valsts kontroli (VK), kā vērtēšanai savā uzrunā pievērsās arī LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, uzsverot, ka no VK tiek sagaidīti pārdomāti, korekti un kompetenti paziņojumi un prasības ieviest normatīvismu un birokratizāciju katrā pašvaldībā nav pamatotas. Būtiski ir arī atjaunot un pilnveidot VK lēmumu apstrīdēšanas un novērtēšanas procedūra

 “Nepieciešams kopīgi sagatavot grozījumus likumos, kas balstītos uz izpratni par pašvaldību autonomiju un novērstu pretrunas likumos par VK ar Latvijas starptautiskajām saistībām,” sacīja Jaunsleinis. Šie jautājumi sīkāk iztirzāti rezolūcijā Par sadarbību ar Valsts kontroli.

Visbeidzot kongress apstiprināja rezolūciju Par vēlēšanu perioda palielināšanu, kurā aicināts noteikt piecu gadu periodu pašvaldību vēlēšanām un saskaņot pašvaldību un Eiropas parlamenta vēlēšanas jau ar nākamo vēlēšanu ciklu, vēlēšanas rīkojot vienā dienā.

 

Darba kārtība
Moto
Priekšsēža A.Jaunsleiņa ziņojums
Izglītības un kultūras komitejas ziņojums - Ligita Gintere
Tehnisko problēmu komitejas ziņojums - Aivars Okmanis
Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas ziņojums - Gints Kaminskis
Rezolūcija - Par izglītības finansēšanas reformu
Rezolūcija - Par izglītības strukturālo reformu
Rezolūcija - Par sadarbību ar Valsts kontroli
Rezolūcija - Par vēlēšanu perioda palielināšanu
Rezolūcija - Par pašvaldību komercdarbības nosacījumiem