Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

27.kongress

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis savā uzrunā aicināja pašvaldības būt konstruktīvām un vērstām uz sadarbību, izvērtēt paveikto un izvirzīt jaunus mērķus, diskutējot par problēmām un iespējamajiem risinājumiem reformām izglītības sistēmā. Kvalitatīva izglītība ir Latvijas lielākā iespēja. Mūsu valsts labklājība un ilgtspēja ir atkarīga no tā, cik izglītoti ir mūsu cilvēki. Tādēļ izglītības sistēmas uzdevums ir radīt visus priekšnosacījumus, lai augsti zinoši, radoši, atbildīgi un prasmīgi cilvēki veidotos tieši mūsu valstī. Katram bērnam un jaunietim Latvijā jābūt iespējai iegūt kvalitatīvu izglītību,” uzsvēra R. Vējonis un piebilda, ka pašreizējās nepilnības izglītības sistēmā var novērst ar strukturālu reformu. Viņaprāt, nepieciešams konkurētspējīgs un prognozējams pedagogu atalgojums, mūsdienīgs mācību saturs un infrastruktūra, savukārt skolu tīkla sakārtošana ir primārais reformas uzdevums.

Latvijā vērojams izglītības kvalitātes nevienlīdzības pieaugums, izglītības kvalitātes noslāņošanās laukos un pilsētās. Tas ir drauds reģionu attīstībai,” atzīmēja R. Vējonis.

Ministru prezidents Māris Kučinskis ar sirsnību sveica visus pašvaldību vadītājus, delegātus un viesus un uzsvēra, ka starp viņiem jūtas patiešām komfortabli. “Es jūs saucu par kolēģiem, jo esmu bijis arī tajā barikāžu pusē, kurā šobrīd esat jūs. Tā noteikti ir priekšrocība, kas man ļauj valsts un pašvaldību mijiedarbību vērtēt no diviem būtiski atšķirīgiem skatpunktiem.”

M. Kučinskis uzsvēra, ka neatbalsta Latvijas iedalīšanu divās daļās, no kurām viena ir lauku teritorijas. Ministru prezidents uzsvēra, ka tieši vienmērīgai novadu attīstībai ir būtiska nozīme. “Es negrasos noniecināt nevienu novadu par to, ka tas ir mazs vai atrodas tālu no attīstības centriem. Katrs novads ir vērtība, kas iekļaujas Latvijas kopējā ainavā ar savu unikālo saturu. Valdības mērķis ir veicināt līdzsvarotu ekonomisko attīstību visā valsts teritorijā, tomēr ir jāapzinās katra reģiona resursi un katras pašvaldības vadītāju vēlme un kompetence meklēt sadarbības iespējas.”

 

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece augstu novērtēja LPS 27. kongresa norisi un uzsvēra, ka tas ir ne tikai būtisks darba atskaites punkts, bet arī svētki visām pašvaldībām. “Pašvaldību balss Saeimā tiek saklausīta, tā ir ļoti noteikta un skaļa. Par to, ka pašvaldību viedokli dzird un respektē, liecina fakts, ka šajā zālē atrodas vairāki Saeimas deputāti. Tas ir apliecinājums, ka pašvaldību problēmas tiek saklausītas.”

I. Mūrniece pozitīvi novērtēja kongresā izskatāmos jautājumus un sagatavotās rezolūcijas.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards savā uzrunā uzsvēra pašvaldību lomu Latvijas kopīgajā attīstībā. “Ikvienas valsts pamats ir tās pilsoņi, kas vēlas dzīvot valstī, kuras idejām viņi tic un kurai jūtas piederīgi. Lai Latvija turpinātu attīstīties, jāturpina nostiprināt pašvaldību lomu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. Lai pašvaldības varētu attīstīties, jāturpina nostiprināt pašvaldību kapacitāti un nodrošināt līdzvērtīgas iespējas.”

Ministrs arī piebilda, ka Nacionālajā attīstības plānā ir noteikts līdz 2020. gadam valstī ieviest pilnveidotu valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu. “Tam jābūt iedzīvotājiem saprotamam, ilgtermiņā jānodrošina efektīva teritoriju pārvaldība un ekonomiskā attīstība, institūcijām racionāli izmantojot ES fondu, valsts un pašvaldību budžeta līdzekļus. Vienlaikus jārada labāki priekšnosacījumi tautsaimniecības attīstībai un investīciju piesaistei, kā arī valsts nacionālās drošības nostiprināšanai,” savu viedokli pauda K. Gerhards.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, uzrunājot kongresa dalībniekus, uzsvēra, ka stipras, aktīvas, stabilas un gudras pašvaldības nodrošina stabilitāti valstī. “Es saprotu, ka reizēm Latvijas Pašvaldību savienība nav ērtākais sarunu partneris. Tomēr es to saskatu kā pozitīvu aspektu, jo tikai viedokļu daudzveidība sniedz visefektīvāko rezultātu. Tātad ieguvēji ir gan pašvaldības, gan valdība, gan valsts kopumā. Mēs daudz mācāmies no kļūdām, tāpēc jaunajos lēmumos ir aizvien mazāk nepilnību. Tas ir galvenais devums, ko mēs varam savstarpēji dot,” sacīja A. Jaunsleinis.

LPS priekšsēdis savā runā pieskārās gan ekonomikas, gan izglītības jautājumiem un akcentēja, ka LPS sadarbībā ar pašvaldībām veikusi jaunās izglītības reformas aprēķinus un nonākusi pie pesimistiskiem secinājumiem. “Apskatot izstrādāto reformu, rodas sajūta, ka tiek domāts par Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta taupīšanu, ignorējot skolu nozīmi teritorijas dzīvotspējas saglabāšanā. Tiek runāts, ka reformas rezultātā būs algu pieaugums, bet tas ir tikai šķietami, jo algu pieaugums būs uz kontaktstundu pieauguma rēķina,” stāstīja A. Jaunsleinis un aicināja valdību pedagogu atalgojuma reformu neīstenot uz pašvaldību budžeta rēķina.

A. Jaunsleinis prezentēja arī veiktos aprēķinus. Ar tiem var iepazīties videoierakstā.

LPS priekšsēdis pieskārās arī pārējām rezolūcijām, kas tika sagatavotas kongresam, un izskaidroja, kāpēc katra no tām tapusi. Kongresā tika apstiprinātas pavisam piecas rezolūcijas un viena deklarācija:

1.      Rezolūcija “Par izglītības finansēšanas reformu”.

2.      Deklarācija “Par iedzīvotāju tiesībām saņemt informāciju”.

3.      Rezolūcija “Par pašvaldību demokrātijas attīstību”.

4.      Rezolūcija “Par ekonomikas attīstību”.

5.      Rezolūcija “Par veselības aprūpes pieejamību”.

6.      Rezolūcija “Par ceļiem”.

Ar visām rezolūcijām var iepazīties zemāk. 

Kongresā uzstājās arī Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, LPS Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja Ligita Gintere, LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Lācarus, LPS Tehnisko problēmu komitejas priekšsēdētājs Aivars Okmanis, LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas priekšsēdētājs Gints Kaminskis un viesi. Šīs uzrunas varat noskatīties videoierakstā.

27. kongresa dalībnieki arī saņēma rakstisku ekonomikas ministra Arvila Ašeradena apsveikumu un uzrunu. Ar to varat iepazīties 1. pielikumā.

Sirsnīgs paldies Liepājas pilsētai, domei un tās vadībai, kā arī Liepājas Olimpiskā centra darbiniekiem par laipno un organizēto uzņemšanu! Pašvaldību vadītājiem un Latvijas Pašvaldību savienībai īpašu gandarījumu sagādāja skaistais Liepājas simfoniskā orķestra un pianista Vestarda Šimkus koncerts Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”.

LPS 27. kongresa videoieraksts pieejams šeit: https://www.youtube.com/watch?v=CsKY-YOMPKs&feature=youtu.be.

Jana Bunkus,

LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Foto: Ojārs Martinsons

 

Darba kārtība
Rezolūcija: Par pašvaldību demokrātijas attīstību
Deklarācija: Par iedzīvotāju tiesībām saņemt informāciju
Rezolūcija: Par ekonomikas attīstību
Rezolūcija: Par veselības aprūpes pieejamību
Rezolūcija: Par ceļiem
Rezolūcija: Par izglītības finansēšanas reformu
Moto
Priekšsēža A.Jaunsleiņa ziņojums
Tehnisko problēmu komitejas ziņojums - Aivars Okmanis
Izglītības un kultūras komitejas ziņojums - Ligita Gintere
Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas ziņojums - Gints Kaminskis
Latvijas Pašvaldību mācību centra piedāvājums
Latvijas valsts 100-gades ziedošais pavasaris 2018. gada maijā