Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Makroreģionālās stratēģijas: potenciāls kohēzijas sasniegšanai Eiropas Savienībā

Foto: Gunārs Ansiņš.

 

“Viena no nākamā daudzgadu budžeta 2021.–2027. gadam prioritātēm būs mazināt reģionālās atšķirības. Šai prioritātei ir tieša sasaiste ar makroreģionālajām stratēģijām, kam ir ļoti liels potenciāls saprātīgā laika periodā izlīdzināt blakus esošo teritoriju iedzīvotāju dzīves līmeni, tādējādi sekmējot arī ES pamatlīgumā noteikto kohēziju,” 26. martā Klužā-Napokā (Rumānijā) notikušajā Eiropas Reģionu komitejas Teritoriālās kohēzijas politikas komisijas sēdē uzsvēra Latvijas delegācijas loceklis atzinuma “Makroreģionālās stratēģijas, piemēram, stratēģija Donavas reģionam: sistēma starptautisku klasteru veicināšanai” autors Dainis Turlais.

“Eiropas devīze ir “vienoti dažādībā”. Tomēr ir dažas atšķirības, kas mūs dara vājus: tās ir atšķirības reģionu ekonomiskajā attīstībā un cilvēku sociālā atstumtība. Šīs dažādības mums jācenšas novērst,” uzrunājot sanāksmes dalībniekus, norādīja Turlais. Viņš savā atzinumā arī aicināja nodrošināt finansējumu makroreģionālo stratēģiju prioritāšu īstenošanai, veicinot stratēģiju un Eiropas Savienības nozaru politikas sinerģiju, piemēram, tādu programmu kā “Apvārsnis 2020”, “Erasmus +”, “Radošā Eiropa”, COSME, LIFE, Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments un Eiropas Stratēģisko investīciju fonds.

“Es atzinīgi novērtēju Eiropas Komisijas centienus nodrošināt labāku sinerģiju ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, taču tas attiecas uz ļoti nelielu ES līdzekļu daļu. Makroreģionālo stratēģiju prioritātēm jābūt labāk saskaņotām ar visiem ES fondiem, par plānošanu atbildīgo valsts iestāžu un makroreģionālo stratēģiju galveno īstenotāju pārstāvjiem sadarbojoties patlaban, pirms partnerības līgumu slēgšanas”, ierosināja atzinuma autors, vērtējot gatavošanos ES investīciju fondu ieviešanai pēc 2020. gada.

Eiropas Reģionu komitejas atzinumu “Makroreģionālās stratēģijas, piemēram, stratēģija Donavas reģionam: sistēma starptautisku klasteru veicināšanai” plānots pieņemt 26. jūnija plenārsēdē.