Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Eiropas pašvaldību pārstāvji un EK sadarbosies Migrācijas un patvēruma pakta ieviešanā

10. decembrī Eiropas Reģionu komitejas (RK) plenārsesijā Eiropas Komisija un RK paziņoja par lēmumu veidot jaunu partnerību, lai atbalstītu Eiropas Savienības pašvaldību īstenoto integrācijas darbu un ieviestu jauno Migrācijas un patvēruma paktu.

ES iekšlietu komisāre Ilva Jūhansone (Ylva Johansson) norādīja, ka integrācija notiek ikvienā ciematā, pilsētā un reģionā, kurā dzīvo, strādā un mācās migranti. “Pašvaldības sniedz svarīgākos veselības aprūpes, mājokļu un izglītības pakalpojumus. Tās organizē sporta un kultūras pasākumus, kuros jaunpienācēji tiekas ar citiem cilvēkiem un iegūst draugus. Esmu gandarīta, ka nostiprinās sadarbība ar Eiropas Reģionu komiteju, un mēs kopīgi atbalstīsim pilsētās un reģionos notiekošo integrācijas darbu."

Vērtējot RK un Eiropas Komisijas iniciatīvu, Latvijas delegācijas RK loceklis un Rīgas domes deputāts Dainis Turlais, kurš migrācijas jautājumiem sekojis kopš 90. gadiem, atzinīgi novērtēja ES iekšlietu komisāres pieeju, kas piedāvā Migrācijas un patvēruma paktu: “Eiropā jābūt vienotai izpratnei par migrācijas jautājumiem, vienādiem kritērijiem lēmumu pieņemšanā un skaidrībai par to, kurš pieņem lēmumu, ir atbildīgs par tā izpildi, kā arī rezultātu un to, kādi šo uzdevumu veikšanai ir pieejami resursi.”

D. Turlais tāpat vērsa uzmanību, ka Eiropas Savienība joprojām nav radusi veiksmīgu un efektīvu risinājumu migrācijas un patvēruma jautājumos, lai gan 2019. gadā Eiropas Savienībā konstatēti 140 000 nelegālo migrantu un ceļā uz Eiropas Savienības valstīm šo gadu gaitā gājuši bojā desmitiem tūkstošu bēgļu un migrantu, par ko atbildību nenes praktiski neviens. “Es atzīmētu vēl dažus būtiskus jautājumus, bez kuru izpratnes, konkrēta risinājuma algoritma un principiem nebūs rezultatīva ne Eiropas Savienības, ne nacionāla mēroga risinājuma. Eiropas Savienībā un katrā dalībvalstī jāpanāk vienota izpratne par bēgļu statusa jautājumu, par pamatu ņemot ANO konvenciju. Praktiskajā darbā jāatšķir bēgļi no ekonomiskā labuma meklētājiem, legālā migrācija no nelegālās un cilvēku tirdzniecības. Vieniem ir jāsniedz palīdzība, no citiem jāsargā robežas, jo īpaši Eiropas Savienības ārējās robežas, kā arī jārūpējas par nacionālo drošību,” uzsvēra Latvijas delegācijas loceklis.