Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Eiropas Parlaments aizstāv pašvaldību līdzdalību ES fondu izmantošanas plānošanā

18. decembrī Briselē (Beļģija) Eiropas Parlamenta pārstāvji panākuši vienošanos ar Kipras prezidentūru Eiropas Savienības Padomē par to, kā dalībvalstis organizēs stratēģisko programmēšanu 2014. - 2020. gada ES nodarbinātības, reģionālās un lauku attīstības, kā arī zivsaimniecības fondu piešķīrumiem, vēsta Eiropas Parlamenta preses dienests. Šī vienošanās ļaus dalībvalstīm sākt programmu gatavošanu, mazinot iespējamību aizkavēt jaunā plānošanas perioda programmu īstenošanu jau no 2014. gada sākuma.

Tāpat Eiropas Parlamenta pārstāvji aizstāvējuši partnerības principa nostiprināšanu, nodrošinot vietējo un reģionālo pašvaldību līdzdalību ES fondu izmantošanas plānošanas procesā. Plānots arī sagatavot Rīcības kodeksu, lai nodrošinātu vienotas Eiropas vadlīnijas partnerības principa ietvaros.

Iecerēts, ka visus piecus ES Kohēzijas politikas fondus - Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Sociālo fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu – sauks vienotā nosaukumā, proti, Eiropas Strukturālie un investīciju fondi.

Lamberts van Nistelroijs (Lambert van Nistelrooij), Eiropas Parlamenta viens no ziņotājiem par ES Kohēzijas politikas fondu Vispārējās regulas priekšlikumu, norāda: „Reģioniem un vietējām pašvaldībām būs lielākas iespējas iesaistīties Partnerības līgumu nākamajam plānošanas periodam gatavošanā, kurus divpusēji parakstīs dalībvalsts un Eiropas Komisija.” Viņa teikto par norisēm sarunās par Kohēzijas politikas fondu regulu projektiem papildina otra ziņotāja, Konstance Krēla (Constanze Krehl): “Dalībvalstīm, reģionālajām un vietējām pašvaldībām un visiem pārējiem partneriem jābūt pilnīgai skaidrībai par noteikumiem attiecībā uz programmu gatavošanu Eiropas Strukturālo un investīciju fondiem. Eiropas Parlamenta panāktā vienošanās nodrošina labāko patlaban iespējamo ietvaru modernai kohēzijas politikai, lai veicinātu tik ļoti nepieciešamo investīciju nodrošināšanu ar piecu Kohēzijas politikas fondu starpniecību.”

Jau iepriekš ziņots, ka novembra Eiropadomes ārkārtas sanāksmē netika panākta vienošanās par ES Daudzgadu finanšu ietvaru un konkrētu ES budžetu 2014. – 2020. gadam. Sarunas turpināsies jau Īrijas prezidentūras ES Padomē ietvaros, un nākamā izšķirīgā Eiropadomes sanāksme varētu notikt 2013. gada februārī.