Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS iestājas par iedzīvotāju tiesībām uz dažādiem saziņas veidiem ar VID

Vakar, 12. jūlijā, Valsts sekretāru sanāksmē (VSS), izskatot likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, atbalstu guva vairāki Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) iesniegtie priekšlikumi. Pašvaldību savienības ierosinājumi vērsti uz to iedzīvotāju pasargāšanu, kas ikdienā neizmanto elektronisko saziņu ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), bet tādēļ, paši to nezinot, var nonākt sodāmo lomā.

Savā atzinumā LPS norādīja, ka atbalsta nepieciešamību pēc iespējas elektronizēt valsts pārvaldes procesus, tajā skaitā atbalstot nepieciešamību motivēt iedzīvotājus sazināties ar publisko pārvaldi un Valsts ieņēmumu dienestu elektroniski, tomēr vērsa uzmanību uz vairākām problēmām, kuras likumprojekts nerisina.

LPS uzskata, ka iedzīvotājiem, kas nav saimnieciskās darbības veicēji un kuriem nav katru mēnesi vai katru ceturksni jāiesniedz deklarācijas VID elektroniskās deklarēšanās sistēmā, nedrīkst uzlikt par pienākumu saziņai ar Valsts ieņēmumu dienestu izmantot tikai EDS. Valsts ieņēmumu dienestam savas ziņas un pieņemtie lēmumi šādiem iedzīvotājiem būtu jānosūta tādā veidā, lai tie patiesi sasniegtu adresātu bez apgrūtinājumiem, tajā skaitā papīra formā uz personas deklarēto dzīvesvietu. Tāpēc LPS lūdza likumprojektu papildināt ar jaunu 7.2 pantu, izsakot pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā: “Valsts ieņēmumu dienests izdoto administratīvo aktu (arī nelabvēlīgu administratīvo aktu) un citus lēmumus, dokumentus un informāciju nodokļu maksātājiem – juridiskai personai vai fiziskajai personai, kas ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs un kura ir Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājs, paziņo, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, vienlaikus par to nosūtot informāciju uz nodokļu maksātāja elektroniskās deklarēšanas sistēmā norādīto elektroniskā pasta adresi un oficiālo elektronisko adresi, ja nodokļu maksātājam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.”

LPS pauž gandarījumu, ka vakar VSS sanāksmē šis Pašvaldību savienības priekšlikums konceptuāli tika atbalstīts. Tas paredz, ka fiziskajām personām, kas nav saimnieciskās darbības veicēji, ir jābūt tiesībām jebkuru VID viņiem adresēto dokumentu saņemt ne tikai elektroniski VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā, bet arī savā dzīvesvietā papīra formātā, uz ko LPS norādīja savā atzinumā.

Tomēr jāuzsver, ka visām fiziskajām personām, kuras ir kaut reizi pieslēgušās VID EDS sistēmai, tādējādi automātiski kļūstot par VID EDS lietotājiem (arī tiem, kuri gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, ir iesnieguši ar palīgu, piemēram, klientu apkalpošanas centros, palīdzību, jo paši nemāk lietot datoru), lai saņemtu viņiem adresētos Valsts ieņēmumu dienesta dokumentus savā dzīvesvietā papīra formātā, nevis  elektroniski  EDS sistēmā, sava vēlme ir  jāpaziņo Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumā.

Tāpat sanāksmē atbalstu guva LPS ierosinājums par iedzīvotāju tiesībām arī turpmāk iesniegt iesniegumu papīra formātā atbilstoši Iesniegumu likumam. Jāpiebilst gan, ka administratīvajā procesā iesniegumus VID pēc šā likuma “Par nodokļiem un nodevām” grozījumu pieņemšanas paredzēts iesniegt tikai elektroniski VID EDS sistēmā.

Vienlaikus LPS vērš uzmanību, ka gadījumā, ja fiziskā persona ir aktivizējusi oficiālo elektronisko adresi, tad Valsts ieņēmumu dienesta dokumentu paziņošana būtu jānodrošina oficiālajā elektroniskajā adresē – tieši pašu dokumentu, nevis tikai ziņas paziņošanu oficiālajā elektroniskajā adresē par dokumenta esamību VID EDS sistēmā. Tomēr šis lūgums netika atbalstīts.

“LPS atzīst Valsts ieņēmumu dienesta centienus modernizēt darbu un pāriet uz elektronisko saziņu ar iedzīvotājiem, tā taupot papīru un laiku, tomēr VID ir jārespektē fakts, ka ne visiem Latvijas iedzīvotājiem ir datori un ne visi Latvijas iedzīvotāji spēj lietot VID elektronisko sistēmu. Savukārt nodokļu reforma ir radījusi situāciju, ka pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju var rasties gandrīz jebkuram iedzīvotājam. Tāpat ļoti daudziem iedzīvotājiem dēļ diferencētā neapliekamā minimuma var rasties (un jau ir radies) pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli. Par parāda esamību iedzīvotājiem, kas nemāk lietot elektroniskās sistēmas, pat ja viņi kādreiz ar konsultantu palīdzību ir aizpildījuši deklarāciju elektroniski, ir jāpaziņo papīra formātā uz viņu dzīvesvietu, nevis ievietojot VID lēmumu VID EDS sistēmā,” uzskata LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere.

Pilns LPS atzinuma teksts pieejams zemāk pievienotajā dokumentā. 

 

Plašāka informācija:

Sanita Šķiltere,

Latvijas Pašvaldību savienības

padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Tālrunis: +371 67326633

Tālrunis: +371 26313528

E-pasts: sanita.skiltere@lps.lv

 

Informāciju sagatavojušas:

Jana Bunkus un Gunta Klismeta,

Latvijas Pašvaldību savienības

Komunikācijas nodaļa

Tālrunis: +371 67508530

E-pasts: jana.bunkus@lps.lv; gunta.klismeta@lps.lv

www.lps.lv

 

Twitter: @lps_lv; @BRUXLps

Facebook: @PasvaldibuSavieniba

Par precizēto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””