Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Zinātnieki izstrādājuši teritoriju attīstības pārvaldības reformas piedāvājumu

Attēlā (no kreisās): LPS vecākais padomnieks Dr. phys., Dr. oec. Māris Pūķis, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, Dr. geogr. Pēteris Šķiņķis, Dr. oec. Andris Miglavs un LLPA izpilddirektors Viktors Valainis. 

Sabiedrības apspriešanai nodots Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) piedāvātajai administratīvi teritoriālajai reformai alternatīvs piedāvājums, ko izstrādājuši Latvijas zinātnieki. Tas paredz kompleksu teritoriju attīstības pārvaldības reformu. Piemēram, ieteikts izveidot apriņķus ar nodalītām autonomajām funkcijām un mainīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) sadalījumu.

Latvijas zinātnieki Dr. oec. Andris Miglavs, Dr. phys., Dr.oec. Māris Pūķis un Dr. geogr. Pēteris Šķiņķis aicina Latvijā īstenot visaptverošu teritoriju attīstības pārvaldības reformu, kura sastāv no trim savstarpēji saistītām daļām – pārvaldības struktūras reformas, finanšu pārvaldības reformas un teritoriālās organizācijas reformas. Tas nepieciešams, lai radītu efektīvu, tolerantu, mainīgiem apstākļiem piemēroties spējīgu, līdzatbildīgu Latvijas teritorijas attīstības pārvaldības sistēmu, kas mazinātu nevienlīdzību Latvijas reģionos un sekmētu sabiedrības labklājības izaugsmi.

Katrai reformai jābūt vērstai uz visas valsts attīstību, nevis vienkārši robežu grozīšanu. Tāpat jābūt reģionālajam skatījumam uz valsts attīstību; tas neizslēdz iespēju apvienoties tām pašvaldībām, kuras redz, kā kopīgi sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus. Jebkurai reformai jābūt arī zinātniski izpētītai un pamatotai. Šodien dzirdētais nav tikai trīs pētnieku viedoklis – tas ir viedoklis, kurā apkopots arī reģionālo augstskolu zinātniskais redzējums,” pauž Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis. 

“Pēdējo mēnešu laikā esam daudz diskutējuši par VARAM piedāvāto administratīvi teritoriālo sadalījumu, kas pēc būtības ir Latvijas kartes pārzīmēšana un nodēvēšana par reformu. Pašvaldību vadītāji ir pārliecināti, ka ar tik vienkāršotu pieeju ministrijas iecerētās pārmaiņas deklarēto mērķi nesasniegs. Lielo pilsētu skatījumā Latvijas zinātnieku piedāvājums ir pārdomātāks, tas varētu risināt virkni reģionos samilzušu problēmu. Tā varētu būt alternatīva VARAM reformai, jo piedāvā atšķirīgu, plašāku un dziļāku redzējumu reģionālās reformas īstenošanai,” uzsver LLPA izpilddirektors Viktors Valainis.

ZInātnieki uzskata, ka pirmais solis ir pašreizējās divu līmeņu publiskās pārvaldības struktūras reorganizēšana par trīs līmeņu struktūru, paredzot reģionālā līmeņa pārvaldības teritoriju – apriņķu – izveidi. Apriņķis veiktu tādas funkcijas kā pilsētu tranzītielu uzturēšana un attīstība, civilā aizsardzība, mājokļu politika, bāriņtiesu uzraudzība, sociālās un veselības aprūpes infrastruktūra, kā arī pamata un vidējās izglītības pārvaldība. Viens no svarīgākajiem ieguvumiem būtu teritorijas attīstības kritiskās masas radīšana. Plānošanas reģionu gadījumā visos apriņķos būtu vairāk par 200 000 iedzīvotājiem vai tuvu tam.

Līdz ar apriņķu izveidošanu ir jāveic arī finanšu pārvaldības reforma, jo pašreizējā sistēmā pastāv fundamentālas pretrunas. Viena no svarīgākajām darbībām ir nodokļu ieņēmumu pārdales kritēriju starp valsti un pašvaldībām maiņa, kā arī citu pārdales mehānismu jeb cita veida kritēriju definēšana valsts budžeta dotāciju piešķiršanai pašvaldību darbībai.

Un tikai pēc pirmo divu posmu īstenošanas būtu jāķeras pie trešā – pašreizējo novadu apvienošanas jeb teritoriālās organizācijas reformas. Tā nodrošinās lielu reģionāla līmeņu pašvaldību teritoriju (apriņķu) izveidi, radot priekšnoteikumus teritoriālai un funkcionālai valsts decentralizācijai.

Pēc priekšlikuma autoru domām, piedāvātais risinājums nav ideāls, tomēr tas ir pamats Latvijas teritorijas attīstības pārvaldības reformas infrastruktūras adaptācijai un mobilitātes attīstībai, izglītības, veselības aprūpes, sporta un kultūras būvju tīkla pilnveidošanai, biznesa attīstības veicināšanai Latvijas teritorijā, kā arī multicetriskai vai pat policentriskai attīstībai.

Teritoriju attīstības pārvaldības reformas piedāvājums pieejams zemāk pievienotajā dokumentā.

Teritoriju attīstības pārvaldības reformas piedāvājums