Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Seminārs Sedā par aleju apsaimniekošanu

13. septembrī LPS aicināja pašvaldību speciālistus uz semināru Alejas Latvijā un to gudra apsaimniekošana, kas notika Strenču novada Sedā.

Semināra dalībnieki iepazinās ar Sedas liepu aleju stāstu un apskatīja tās dabā un noklausījās vairākus priekšlasījumus, kam sekoja daudz jautājumu no pašvaldību darbiniekiem. Senajām alejām ir liela vērtība, bet koki brūk, ir jāgādā par drošību un tās jāuztur tā, lai alejām būtu ilgāks mūžs, kā arī jāveido jaunas.

Par alejām no senās Ēģiptes līdz mūsdienu Latvijai un efektiem un defektiem stāstīja Nacionālā botāniskā dārza direktors Andrejs Svilāns (viņa prezentācija pieejama šeit). Alejas ir gan stādītas (Vecmoku), gan dabīgas (gar Mārupīti), tāpat bērzi gar ceļu veido skaistas alejas. Aleja palīdz redzēt perspektīvu, skatu uz galveno. Jau senajā Ēģiptē bija koku rindas jeb alejas, liecības par to atrodamas arī senajā Romā, senajā Indijā. Skaistus piemērus var redzēt Itālijā, Francijā un arī Latvijā, piemēram, Līvzemes ainavas ar alejām, Rundāle. Ieteicamie koki alejām ir daudzi, izņemot riekstkoku. Speciālista ieteikums: stādīt ne tikai ar lāpstu, bet arī ar prātu un domāt, ko kur stādīsiet.

Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Dabas aizsardzības daļas vadītāja Ilze Strauta informēja par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, dabas pieminekļiem un normatīvo aktu regulējumu. Interesentiem ieteicams iepazīties ar diviem Ministru kabineta noteikumiem –  nr. 888 (saraksts, kurā iekļautas 60 alejas, bet šo sarakstu var papildināt, iesniedzot jaunas alejas) un nr. 264 par vispārējiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem (ko var darīt un ko nedrīkst, kas jāsaskaņo). Pašvaldībām ir tiesības noteikt savas aizsargājamās teritorijas (vietējas nozīmes).

Strenču novada vēstījumu par Sedas liepu alejas atjaunošanas ideju un teritorijas labiekārtošanas plānu sniedza Strenču novada Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Iveta Ence.

Interesants ir Sedas purva stāsts, ar ko ciemiņus iepazīstināja Jānis Ence, un pašvaldību pārstāvjiem bija iespēja aplūkot arī Jērcēnu medību māju, appludinātās pļavas un torni purvā.

Seminārs tika organizēts Meža attīstības fonda projektā, kurā plānoti pieci semināri un praktiskie darbi dabā kopā ar AS “Latvijas valsts meži”. Semināra organizētāju novadā tiek iestādīti jauni krūmi vai koki.

Pirmais seminārs notika Saulkrastu Meža parkā, otrais – Daugavpils novada Sventē.

Nākamie plānoti:

* 18. septembrī Aizputes novada Apriķu parkā par senajiem parkiem (muižas parki un muižas dārzi, dendroloģiskie stādījumi, dendrārijs, parku inventarizācija, kopšana, atjaunošana);

* 16. oktobrī Priekuļu novadā Saules parkā par jaunu parku veidošanu, kopšanu un uzturēšanu.

Semināriem atbalsts piešķirts, pamatojoties uz Zemkopības ministrijas 2011. gada 29. decembra rīkojumu nr. 197 “Par dāvinājumu (ziedojumu) Meža attīstības fondam izlietojumu, sadali un administrēšanu” LPS projektā “Parku, dendroloģisko stādījumu un aleju gudra apsaimniekošana”.

Sniedze Sproģe,

LPS padomniece lauku attīstības jautājumos,

Sandra Bērziņa,

LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Dabas pieminekļi – aizsargājamās alejas. Normatīvo akti regulējums
Alejas Latvijā un to gudra apsaimniekošana