Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Nepanāk vienošanos virknē pašvaldībām būtisku jautājumu

7. oktobrī notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Domes sēde, kurā kopā ar Ministru prezidentu Arturu Krišjāni Kariņu, finanšu ministru Jāni Reiru, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci un satiksmes ministru Tāli Linkaitu tika apspriests Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2020. gada vienošanās un domstarpību protokols. LPS Dome nobalsoja no savas puses apstiprināt protokolu un dot LPS priekšsēdim Gintam Kaminskim mandātu LPS vārdā parakstīt protokolu. 8. oktobrī šāds lēmums no savas puses jāpieņem Ministru kabinetam.

2020. gada MK un LPS vienošanās un domstarpību protokola sarunu gaitā LPS uzsvēra, ka valdībai ir jāievēro likums “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam”, kas nosaka, ka pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumiem kopā ar speciālo dotāciju jābūt 19,6% no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem. Proporcionalitātes principa ievērošana starp valsts un pašvaldību finanšu iespējām nodrošina pašvaldību budžetu prognozējamību un stabilitāti, kā arī nepieciešamos finanšu resursus pašvaldību funkciju veikšanai un saistību izpildei gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņā. Valdības piedāvājums paredz, ka pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumi kopā ar speciālo dotāciju veido 18,8% no konsolidētā kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, neieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pamatbudžetā veselības aprūpes finansēšanai, kas ir zemākais īpatsvars kopš 2007. gada.

Domstarpību sadaļā palicis arī jautājums par azartspēļu un dabas resursu nodokļa ieņēmumu pārdali no pašvaldību budžeta uz valsts budžetu. Pašvaldību sašutumu izraisīja fakts, ka, pirmkārt, atņemot pašvaldībām dabas resursu nodokļa ieņēmumus, pašvaldībām nebūs iespēju veikt savas autonomās funkcijas un ar normatīvajiem aktiem uzliktos pienākumus vides jomā; otrkārt, ka no pašvaldību budžetiem izņemtie nodokļa ieņēmumi tiks novirzīti nevis vides aizsardzībai, bet lielākoties citiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Kultūras ministrijas (KM) mērķiem, kas ir pretrunā ar Dabas resursu nodokļa likuma mērķi.

Nesaskaņots palicis jautājums par 1.–4. klašu bērnu ēdināšanu. LPS atkārtoti uzsvēra, ka arī valdībai ir jāievēro valstī spēkā esošie likumi, tajā skaitā likums “Par pašvaldībām”, kas paredz: nosakot pašvaldībām jaunu autonomu funkciju – obligāti nodrošināt brīvpusdienas minēto klašu grupas skolēniem –, šīs funkcijas realizācijai arī jānosaka papildu finansēšanas avots vai arī no valsts budžeta šim mērķim jānovirza atbilstoši līdzekļi.

Tāpat nav rasts kompromiss jautājumā par pašvaldību iespējām aizņemties. LPS prasība bija 2020. gadā paredzēt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu tādā apmērā, lai nodrošinātu aizņēmumus ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības un Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansēto projektu īstenošanai ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopējo apmēru; papildus palielināt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu saistībā ar demogrāfijas veicināšanu, nodrošinot aizņēmumus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai, lai mazinātu pašvaldībā reģistrēto bērnu rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, ar pašvaldības budžeta līdzfinansējumu ne mazāk kā 10% un VARAM pozitīvu atzinumu atbilstoši MK apstiprinātiem projekta atlases un vērtēšanas kritērijiem.

Nepatīkams pārsteigums LPS Domes sēdē bija satiksmes ministra T. Linkaita paziņojums, ka, izvērtējot nepieciešamos uzturēšanas un atjaunošanas darbus valsts autoceļu tīklā 2020. gadā, valsts vietējo autoceļu atjaunošanai nākamā gada valsts budžetā ir ieplānots finansējums tikai 10,1 miljona eiro apmērā, nevis, kā tika minēts LPS un Satiksmes ministrijas sarunās un ierakstīts MK un LPS vienošanās un domstarpību protokola projektā, 16,9 miljoni eiro.

Savukārt jautājums par nodokļu ieņēmumiem pašvaldību budžetā 2020. gadā iekļauts vienošanās sadaļā: no vienošanās izriet, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) sadalījums starp pašvaldību un valsts budžetu attiecīgi būs 80%:20% apmērā. Pašvaldībām tiks garantēti IIN 100% apmērā no plānotās prognozes, sadalot to pa ceturkšņiem.

Tāpat vienots viedoklis panākts jautājumā par iespēju mērķdotāciju pedagogu darba samaksai izmantot pedagogu atlaišanas pabalstu izmaksai; tiks pilnveidots modelis “nauda seko skolēnam”, izvirzot nosacījumus četriem reģionālā sadalījuma skolu modeļiem, tajā skaitā mazajām sākumskolām u.c.

Ar pilnu MK un LPS vienošanās un domstarpību protokola tekstu varēs iepazīties pēc tā parakstīšanas, provizoriski – šonedēļ. Protokola parakstīšana notiek pēc tā apstiprināšanas LPS Domē un Ministru kabinetā.

Papildu informācija:

MK un LPS sarunu process un protokola parakstīšanas gaita noteikta likumā “Par pašvaldībām” un MK noteikumos nr. 585 “Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību intereses”.

 

Plašāka informācija:

Gints Kaminskis,

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

Tālrunis: +371 29118742

E-pasts: gints.kaminskis@lps.lv

 

Lāsma Ūbele,

LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Tālrunis: +371 29539035

E-pasts: lasma.ubele@lps.lv

 

Informāciju sagatavojusi:

Jana Bunkus,

LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Tālrunis: +371 67508530

Mobilais tālrunis: +371 29170955

E-pasts: Jana.Bunkus@lps.lv

www.lps.lv

 

Twitter: @lps_lv; @BRUXLps

Facebook: @PasvaldibuSavieniba

Gints Kaminskis. Par Ministru kabineta un LPS 2020. gada budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara vienošanās un domstarpību protokola projektu