Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Parakstīts LPS un MK 2020. gada vienošanās un domstarpību protokols

Šodien, 10. oktobrī, Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis parakstījuši LPS un Ministru kabineta (MK) 2020. gada vienošanās un domstarpību protokolu.

“2020. gada valsts budžeta projektā pašvaldību finansējums pieaug. Mūsu – valsts un pašvaldību – mērķis ir vienots: nodrošināt iedzīvotājiem pieejamus un kvalitatīvus pakalpojumus visā Latvijā. Strādājot pie 2020. gada budžeta, esam daudz diskutējuši un panākuši, ka starp pašvaldībām un valsti ir vairāk sadarbības, bet mazāk domstarpību. Kopīgi strādājot, mēs varam panākt vairāk, ceru, ka tā arī turpināsim,” pēc protokola parakstīšanas uzsvēra A. K. Kariņš. 

“2020. gada protokolā vienošanās nav panākta daudzos pašvaldībām ilgtermiņa attīstībai būtiskos jautājumos. Uz to pašvaldību vadītāji norāda jau ilgstoši, minot konkrētus piemērus; daudzi attīstības jautājumi šobrīd būs jānoliek malā, jo naudas budžetā trūks. Tagad lēmums jāpieņem Saeimai, tāpēc aicinām ievērot vidēja termiņa budžeta ietvara likumā noteikto un nodrošināt pašvaldībām valsts kopbudžeta pieaugumam proporcionālu ieņēmumu palielinājumu,” pauž G. Kaminskis.

2020. gada protokolā vienošanās sadaļā iekļauti šādi jautājumi:

 • par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozi 2020. gadam un 100% valsts garantijām prognozes izpildei;
 • par iespēju mērķdotāciju pedagogu darba samaksai izmantot pedagogu atlaišanas pabalstu izmaksai;
 • par modeļa “nauda seko skolēnam” pilnveidošanu;
 • par prasību attiecībā uz telpu platību izglītības iestādēs pārejas perioda pagarināšanu līdz 2023. gadam;
 • par minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanas plāna īstenošanas secību;
 • par garantētā minimālā ienākuma līmeni 2020. gadā;
 • par nosacījumiem jauno kadastrālo vērtību izmantošanai nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam;
 • par zaudējumu segšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem;
 • par nosacījumiem pašvaldību valdījumā esošās jūras piekrastes joslas uzskaitei grāmatvedībā.

Savukārt domstarpību sadaļā:

 • par pašvaldībām piekrītošo nodokļu ieņēmu proporciju 19,6% apmērā valsts konsolidētajā kopbudžetā;
 • par azartspēļu nodokļa un dabas resursu nodokļa ieņēmumu pārdali no pašvaldību budžeta un valsts budžeta;
 • par pašvaldību aizņemšanās nosacījumiem;
 • par finansējumu pašvaldību ceļiem un ielām;
 • par valsts reģionālo un vietējo ceļu sakārtošanas programmu;
 • par brīvpusdienām 1.–4. klašu skolēniem;
 • par visu pirmsskolas pedagogu darba samaksas finansēšanu no valsts budžeta.

Ar pilnu LPS un MK 2020. gada vienošanās un domstarpību protokola tekstu var iepazīties zemāk pievienotajā failā. 

Plašāka informācija par LPS Domes sēdi, kurā tika skatīts protokola projekts, šeit: https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/5082-nepanak-vienosanos-virkne-pasvaldibam-butisku-jautajumu.

Papildu informācija:

MK un LPS sarunu process un protokola parakstīšanas gaita noteikta likumā “Par pašvaldībām” un MK noteikumos nr. 585 “Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību intereses”.

 

Foto: Valsts kanceleja

MK un LPS 2020. gada vienošanās un domstarpību protokols