Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Latvijas Pašvaldību savienības un Veselības ministrijas ikgadējās sarunās diskutē par aktuālo veselības nozarē

Šī gada 27. maijā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un Veselības ministrijas (VM) ikgadējās sarunās puses attālināti pārrunāja pašreizējo situāciju nozarē un vienojās turpināt sarunas konkrētu lēmumu un vienotas pozīcijas pieņemšanai par slimnīcu līmeņu pārskatīšanu, finansējumu ārstniecības iestādēm ārkārtējās situācijas laikā un epidemioloģiskās drošības nodrošināšanu sociālās aprūpes centros.

Sarunās LPS priekšsēdis Gints Kaminskis akcentēja, ka pēdējos mēnešos esam saskārušies ar dažādiem izaicinājumiem un veselības drošība ir viens no galvenajiem jautājumiem. Tāpēc ir svarīgi darīt visu iespējamo, lai iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību vistuvāk dzīvesvietai un vienlaikus sekmētu medicīnas speciālistu piesaisti reģionos. Tāpat ļoti augstu novērtējams ir pašvaldību atbildīgi, mērķtiecīgi un operatīvi veiktais darbs ārkārtējās situācijas laikā, lai ierobežotu Covid-19 izplatību un sniegtu visu nepieciešamo atbalstu iedzīvotājiem.

Savukārt veselības ministre Ilze Viņķele uzsvēra, ka šis pārmaiņu laiks spilgti parāda, cik pašvaldības ir nozīmīgs partneris dažādu problēmu risināšanā un sociālā miera nodrošināšanā, spējot nekavējoties reaģēt ārkārtējā situācijā. Šis laiks arī atklājot, kādi izaicinājumi turpmāk nozarē jāpārvar un kopīgi jāstrādā, lai iedzīvotājiem ir pieejama laba, kvalitatīva, savlaicīga un droša veselības aprūpe. Puses ir vienisprātis, ka dialogs ir iespējams un galvenā ir vēlme vienam otru sadzirdēt.

Veselības inspekcija (VI) informēja par reģionālajās slimnīcās veikto pārbaužu rezultātiem un secinājumiem, kā arī plānoto rīcību. Ņemot vērā veikto izvērtējumu un analizējot iegūtos datus, šīs vasaras laikā VM plāno lemt par turpmāko rīcības plānu dažādu līmeņu slimnīcu funkciju izpildei un pakalpojumu kvalitātes pilnveidei, kā arī medicīnas personāla darbu un piesaisti. Tāpat tiek pārskatīta veselības nozares darbinieku atalgojuma sistēma. Vienlaikus VI apliecināja, ka nav plānota slimnīcu skaita, gultas vietu skaita un speciālistu pieejamības samazināšana.

Savukārt pašvaldības uzsver, ka jāturpina detalizētas diskusijas ar reģionālajām slimnīcām gan par pārbaudēs gūtajiem secinājumiem, gan turpmāko rīcību slimnīcu līmeņu pārskatīšanā. Īpaši būtiska ir medicīnas speciālistu pārvietošanās reģionos. Būtu skaidri jāsaprot, cik nākotnē veselības aprūpes pakalpojumi būs pieejami iedzīvotājiem un kāds konkrēti ir risinājums ārstu migrācijas izraisīto risku novēršanā, ņemot vērā speciālistu trūkumu valstī. Ja ārstu uz vietas slimnīcā nav un speciālistu pārvietošanās no pamata darbavietas uz citām slimnīcām netiks pieļauta, tad reģionālo slimnīcu darbības nodrošināšana nebūs iespējama. Medicīnas pakalpojumu pieejamība pēc iespējas tuvāk iedzīvotājam ir akūti svarīga.

Veselības inspekcija informēja arī par sociālās aprūpes centros veikto pārbaužu rezultātiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības ievērošanu ārkārtējās situācijas laikā. Kā galvenie risināmie jautājumi tika uzsvērti distancēšanās ievērošana, individuālo aizsarglīdzekļu pieejamība, izolēšanās iespējas un dezinfekcija. LPS skaidro, ka sociālās aprūpes centri savu darbu organizē atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, bet ir skaidrs, ka pieejamās telpas ierobežo iespējas nodrošināt visas rekomendācijas. Izvirzot jaunas prasības, jābūt arī pieejamiem finanšu resursiem gan infrastruktūras pārveidei, gan ārstniecības personu piesaistei, kas ir būtisks izaicinājums.

Sarunās par ārstniecības iestāžu finansējumu ārkārtējās situācijas laikā pašvaldības aicina operatīvāk izmaksāt kompensācijas no valsts budžeta līdzekļiem par zaudējumiem, kas radušies dīkstāves laikā. Tāpat slimnīcas vēlas skaidrību par paredzēto pakalpojumu pārplānošanu pēc ārkārtējās situācijas.

Tika izskatīta arī zobārstniecības pakalpojumu pieejamība reģionos. Pašvaldības uzsver, ka joprojām nav pietiekami pieejami bezmaksas zobārstniecības pakalpojumi bērniem, un aicina rast kompleksus risinājumus pakalpojumu nodrošināšanai reģionos, lai mazinātu rindas.

Visbeidzot, puses vienojās, ka pirms LPS sarunām ar Finanšu ministriju vēlreiz pārskatīs neatrisinātos jautājumus, kuru risināšanai nepieciešami papildu finanšu līdzekļi, lai nonāktu pie kopīgas pozīcijas, kas ir vajadzīgs veselības nozarei un pašvaldībām, lai efektīvi strādātu.

LPS un VM sarunās piedalījās veselības ministre I. Viņķele, LPS priekšsēdis G. Kaminskis,  VM, VI, Nacionālā veselības dienesta, Slimību profilakses un kontroles centra, kā arī LPS, pašvaldību un reģionālo slimnīcu pārstāvji.

 

Informāciju sagatavojusi:

Liene Užule

Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Latvijas Pašvaldību savienība

Mobilais tālrunis: +371 26519920

Liene.uzule@lps.lv

 

www.lps.lv

Twitter: @lps_lv; @LPSBrux

Facebook: @PasvaldibuSavieniba