Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS informē starptautiskos augsta līmeņa ekspertus par Satversmes tiesas spriedumu

Pēc Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) iniciatīvas starptautiskie eksperti jau pērn izvērtēja situāciju un nesen paziņoja, ka ir konstatēti vietējās demokrātijas pārkāpumi Latvijā administratīvi teritoriālās reformas procesā, tāpēc aicināja Saeimu nodrošinātas godīgas un efektīvas apspriešanās ar pašvaldībām un iedzīvotājiem. LPS jau sākotnēji rosināja reformu veikt kvalitatīvi un atbilstoši demokrātijas principiem, nodrošinot konsultācijas ar pašvaldībām un iedzīvotājiem, kā to paredz Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pants.

Faktu noskaidrošanas vizīte Latvijā starptautiskajiem demokrātijas sargiem parādīja, ka LPS sniegtie argumenti ir nopietni un, viņuprāt, rada pietiekamas bažas, lai pamatotu īpašu situācijas uzraudzību.

Tāpēc LPS pēc ekspertu lūguma nekavējoties informēja Eiropas Padomes (EP) Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa Monitoringa komitejas ekspertus par situāciju Latvijā, ņemot vērā Satversmes tiesas 2020. gada 15. maija spriedumu par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojuma, ar kuru apturēta Ikšķiles iedzīvotāju aptauja, neatbilstību Satversmei. Ekspertiem arī sniegta informācija par Latvijas Valsts kontroles revīzijas ziņojumu par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tēriņu nepamatotību administratīvi teritoriālās reformas apspriešanā.

LPS rosinājusi EP ekspertus sniegt viedokli par administratīvi teritoriālās reformas norisi koronavīrusa pandēmijas un valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā, ņemot vērā radušos izaicinājumus.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis: “Esmu daudzkārt uzsvēris, ka mani satrauc notiekošais valstī, jo ziņas par vietējās demokrātijas situācijas pasliktināšanos Latvijā un Eiropas pašvaldību hartas neievērošanu nav valstij glaimojošas. Tagad to apliecina arī Satversmes tiesas spriedums, un tas uzskatāmi parāda, ka tomēr ir jādara viss iespējamais, lai mēs atkal kļūtu par piemēru citām valstīm un attīstītu demokrātiju. Augsta līmeņa starptautiskie eksperti jau iepriekš uzsvēra, ka visi mūsu akcentētie jautājumi par administratīvi teritoriālās reformas procesu ir bijuši pamatoti. Īstenojot reformu, ir jāuzklausa un jāņem vērā iedzīvotāju viedoklis, jo tas skar viņu dzīvi. Pašvaldības kopumā atbalsta pozitīvas pārmaiņas un ikdienā jau īsteno dažādas reformas izglītības, veselības un citās jomās. Tomēr jebkurai reformai, jebkuram procesam jābūt balstītam uz demokrātijas principiem un pilnvērtīgu dialogu. Manuprāt, jau iepriekš izskanējušie ekspertu ieteikumi un tagad arī Satversmes tiesas spriedums, kā arī ārkārtējās situācijas radītie izaicinājumi valdībai un Saeimai ir nopietni jāņem vērā, turpinot darbu pie administratīvi teritoriālās reformas. Mums ir nepieciešamas kvalitatīvi izstrādātas pārmaiņas.”

LPS jau ziņoja, ka vēl pirms Satversmes tiesas sprieduma EP eksperti secinājuši: administratīvi teritoriālās reformas procesā sarunas ar iedzīvotājiem un pašvaldībām nav bijušas atbilstošas un savlaicīgas, bet gan formālas, tādējādi pārkāpta Eiropas vietējo pašvaldību harta. Ministrija nevis mudinājusi organizēt neformālas aptaujas, lai uzzinātu iedzīvotāju uzskatus, bet šādas aptaujas kavējusi un dažos gadījumos pat aizliegusi.

Satversmes tiesas spriedums apliecina, ka “pašvaldībai ir rīcības brīvība savas autonomās kompetences īstenošanā, ņemot vērā Satversmē un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto ietvaru un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju likumiskās intereses. Tā kā pašvaldība ir izveidota tieši iedzīvotāju interešu nodrošināšanai, iedzīvotāju viedokļa uzklausīšana ir viens no pašvaldības ikdienas darba elementiem, kuru tā var izmantot dažādos savā kompetencē esošos jautājumos. Administratīvi teritoriālā reforma, kurā plānotas līdzšinējo administratīvo teritoriju robežu izmaiņas, ir tieši saistīta ar attiecīgo administratīvo teritoriju iedzīvotāju tiesībām un likumiskajām interesēm un pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu. Tāpēc pašvaldībai ir tiesības noskaidrot iedzīvotāju viedokli, lai reformas gaitā to savlaicīgi sniegtu valsts institūcijām. Turklāt pašvaldība to var darīt jebkurā administratīvi teritoriālās reformas stadijā, arī reformas sākumā, tiklīdz ir saņemta informācija par to, ka reforma varētu skart šīs pašvaldības administratīvo teritoriju”.

Kā uzsver Satversmes tiesa, valdības un pašvaldību attiecības ir veidojamas dialoga formā, ievērojot labas ticības principu un savstarpējo cieņu, lai nodrošinātu efektīvu valsts pārvaldību un resursu izmantošanu. Demokrātiskas tiesiskas valsts institūcijām savstarpējās attiecībās ir jāievēro labas ticības princips un starpinstitucionālās lojalitātes princips.

Informācija par Satversmes tiesas spriedumu lietā nr. 2019-17-05 “Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2019. gada 25. aprīļa rīkojuma nr. 1‑2/59 “Par Ikšķiles novada iedzīvotāju aptaujas “Ikšķiles novada balsojums” nolikuma darbības apturēšanu”” pieejama šeit.

EP Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa Monitoringa komitejas ekspertu ziņojums par administratīvi teritoriālo reformu pieejams šeit.

Eiropas vietējo pašvaldību harta pieejama šeit.

 

Informāciju sagatavojusi:

Liene Užule

Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Latvijas Pašvaldību savienība

Mobilais tālrunis: +371 26519920

Liene.uzule@lps.lv

 

www.lps.lv

Twitter: @lps_lv; @LPSBrux

Facebook: @PasvaldibuSavieniba