Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Kvalitatīva izglītība ir pamats ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai

18. jūnijā Jaunpilī notika diskusiju seminārs “Kvalitatīva izglītība visiem – pamats ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai”, kas šoreiz tika veltīts ANO ilgtspējīgas attīstības mērķim nr. 4 – kvalitatīva izglītība. Uz kvalitatīvas izglītības jēdzienu kā pamatu ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai diskusiju seminārā atskatījās gan no izglītības nozares profesionāļu, gan citu nozaru ekspertu viedokļa.

Atklājot semināru, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis uzsvēra: “Gan pedagogiem, gan citu jomu ekspertiem un profesionāļiem, gan politiķiem savs darbs ir jādara kvalitatīvi un profesionāli, un izglītība ir tā visa pamats. Mums jārūpējas, lai nozaru profesionāļi strādā savā specialitātē, kurā iegūta izglītība, tai skaitā pedagogi.” Semināra dalībniekus atklāšanā uzrunāja arī Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, kā arī Latvijas izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Par modernu, mūsdienīgu izglītību Covid-19 paātrinājumā stāstīja Latvijas izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Dr. philol. Pēc prezentācijas LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos un semināra moderatore Ināra Dundure uzsvēra, ka kvalitatīvai izglītībai ir jābūt pieejamai visiem izglītojamajiem neatkarīgi no to sociālekonomiskā stāvokļa. Šobrīd vairāk un aktīvāk nekā jebkad jādomā par mācību stundu organizācijas procesa maiņu un uzlabošanu, kā arī par digitālo rīku integrāciju mācību procesā. LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis, Dr. phys., Dr. oec., runāja par kvalitatīvu izglītību kā pamatu ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai caur dažādām ilgtspējības perspektīvām. Ar vienlīdzīgi kvalitatīvas izglītības ieguves iespējam Latvijā OECD PISA skatījumā iepazīstināja Andris Kangro, Dr. phys., Latvijas Universitātes profesors.

Savukārt par nākotnes izaicinājumiem pedagogu darba dzīves paaugstināšanai pēc attālinātajām mācībām stāstīja Inga Vanaga, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja. Izglītības sistēmā skolēns parasti ir centrā, uz to ir vislielākais fokuss, taču nereti aizmirstam: jo labāka būs skolotāja profesionālās dzīves kvalitāte, jo vairāk no tā iegūs skolēns. Izglītība ir atslēga, ar kuru var atslēgt jebkuras durvis. Skolotāja uzdevums ir panākt, lai skolēnu rokās nonāk vislabākās atslēgas.

Ar praktisko pieredzi pedagogu darbā dalījās Limbažu novada ģimnāzijas direktore Gunta Lāce, Dr. math., kura stāstīja par skolotāju lomu mainīgajā mācību situācijā, salīdzinot skolotāja darbu ar aktiera profesiju, kas vērtējama no visdažādākajiem aspektiem. Stāstīto turpināja Salas novada vidusskolas direktore Sanita Madalāne, Dr. paed., kura runāja par vidusskolas misiju un lielo atbildību laukos. Jaunpils novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Rasa dalījās ar iedvesmojošu pieredzi darbā ar jauniešiem Jaunpilī, kas ir viena no aktīvākajām Latvijas vietām ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā.

Semināra noslēguma Ināra Dundure pateicās dalībniekiem par vērtīgo un daudzpusīgo pieredzi un uzsvēra dažādu iesaistīto pušu savstarpējās sadarbības nozīmīgumu. 

Visas prezentācijas skatiet zemāk pielikumos. Semināra ierakstu skatiet šeit: https://youtu.be/YIYosEE73aA.

Izglītības kvalitāte nav abstrakta, bet ir cieši saistīta ar mūsu valsts un katras administratīvās teritorijas izaugsmes potenciālu. Valstij nepieciešama kvalitatīva izglītības sistēma un sabiedrības izpratne par tautsaimniecības likumsakarībām. Ja valsts stratēģiskais ekonomiskās politikas mērķis joprojām ir labklājības līmeņa celšana, tad nav cita veida, kā to sasniegt, tikai un vienīgi ar augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu. Šādus produktus var izveidot un attīstīt tikai augsti kvalificēti un izglītoti cilvēki.

Kvalitatīva izglītība ir visu iesaistīto pušu – valsts, izglītības iestādes dibinātāja vai īpašnieka, vecāku un pašu izglītojamo – atbildība. Savās aktivitātēs un idejās sabiedrībai nepieciešams sekmēt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību, kā arī svarīgi dalīties ne tikai ar saviem kolēģiem Latvijā, bet arī sadarbības partneriem citās valstīs, lai kopīgi veicinātu Apvienoto Nāciju Organizācijas izglītībai veltītā ilgtspējīgas attīstības mērķa īstenošanu un labklājības veicināšanu pasaulē.

Semināru organizēja Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Jaunpils novada pašvaldību Eiropas Komisijas līdzfinansētajā projektā “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs 2”.

Darba kārtība diskusiju semināram Kvalitatīva izglītība visiem – pamats sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai"
PREZENTĀCIJA_Kvalitatīva izglītība visiem – pamats sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai_Māris Pūķis
PREZENTĀCIJA_Moderna, mūsdienīga izglītība Covid-19 paātrinājumā_Ilga Šuplinska
PREZENTĀCIJA_Vienlīdzīgi kvalitatīvas izglītības ieguves iespējas Latvijā OECD PISA skatījumā_Andris Kangro
PREZENTĀCIJA_Vienotas izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide_Gunta Arāja
PREZENTĀCIJA_Vidusskola lauku teritorijā: misija un atbildība_Sanita Madalāne
PREZENTĀCIJA_Nākotnes izaicinājumi pedagogu darba dzīves paaugstināšanai pēc attālinātā mācību procesa īstenošanas_Inga Vanaga