Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Videokonference par izmaiņām normatīvajos aktos un Valsts izglītības informācijas sistēmu

27. augustā Pašvaldību savienībā notika LPS un Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā videokonference par būtiskākajām izmaiņām normatīvajos aktos un Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) aktualitātēm. Videokonferenci vadīja LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos Dr. sc. admin. Ināra Dundure.

Videokonferencē piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā Ilze Seipule, direktora vietniece izglītības statistikas un finanšu plānošanas jomā Alise Trokša, vecākā eksperte Modra Jansone, eksperte Mārīte Rozenštoka, Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departamenta Pakalpojumu vadītāja (VIIS) Aija Rudmane, Finanšu departamenta vecākā eksperte Initra Pavloviča un Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks (viņu stāstījums apkopots prezentācijā zemāk).

Pirmā par būtiskākajām izmaiņām normatīvajos aktos informēja Alise Trokša, kura iepazīstināja ar valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs. To nosaka grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”.

Par pedagogu darba samaksas noteikumiem kolēģi papildināja Modra Jansone, piesaucot grozījumus MK 2016. gada 5. jūlija noteikumos nr. 445 “ Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Šajā mācību gadā pedagogu zemākā darba algas likme no 750 eiro paaugstināta uz 790 eiro (5,3%). Tāpat par 5,3% palielināta arī izglītības iestāžu vadītāju zemākā darba algas likme. Valsts ģimnāziju un profesionālās izglītības kompetences centru pedagogi varēs saņemt piemaksu 10% apmērā no mēneša darba algas. Pašvaldībai kā izglītības iestādes dibinātājai saskaņā ar tās apstiprinātajiem kritērijiem, izvērtējot izglītības iestādes vadītāja darba intensitāti, darba kvalitāti un personīgo ieguldījumu, ir tiesības izglītības iestādes vadītājam noteikt piemaksu par darba kvalitāti no pašvaldības finanšu līdzekļiem. Jāuzsver, ka spēkā esošie pedagogu darba samaksas noteikumi ļauj pašvaldībai novirzīt mācību iestādes vadītājam lielāku atalgojuma daļu tieši par darbu, kas tiek veikts jaunā izglītības satura vai attālinātā mācību procesa sagatavošanai.

Vispārējās vidējās izglītības jauno standartu analizēja Ilze Seipule un Aija Rudmane. Šeit saistoši vairāki dokumenti: Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumi nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” un īpaši tā 11. pielikums, grozījumi MK 2019. gada 25. jūnija noteikumos nr. 276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi” un grozījumi MK 2015. gada 14. jūlija noteikumos nr. 397 “Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”. Valsts izglītības informācijas sistēma VIIS uztur datu apmaiņu un nodrošina ar informāciju citas informācijas sistēmas, tāpēc svarīgi datus ievadīt precīzi un savlaicīgi. Katrā novadā un pilsētā ir VIIS sistēmas administrators (konsultants), kuram var lūgt padomu neskaidrību gadījumā vai jāziņo par problēmām. Jautājumu var uzdot arī, nosūtot e-pastu uz viis@izm.gov.lv.

M. Rozenštoka informēja par izglītojamo skaita apstiprināšanas procesu un uzsvēra, ka izglītojamo skaitu apstiprina par situāciju uz 1. septembri. Ministrija 5. septembra pusnaktī slēgs iespēju iesniegtās atskaites atcelt un līdz ar to labot sniegto informāciju par audzēkņu skaitu. Viņa arī iepazīstināja ar VIIS lietotāju biežāk pieļautajām kļūdām.

Aktuālie datumi informācijas ievadīšanai VIIS:

* izglītojamo skaita apstiprināšana – 5. septembra plkst. 24:00;

* vidējā ilgstoši slimojošo skolēnu un bērnu skaita iesniegšana – 5. septembra plkst. 24:00;

* kvalitātes pakāpju likmju skaita iesniegšana – 5. septembra plkst. 24:00;

* informācija par piešķirtās mērķdotācijas apjomu katrā izglītības iestādē – 20 darbdienu laikā pēc mērķdotāciju sadalījuma apstiprināšanas Ministru kabinetā;

* atgādinājums – izglītojamo piederības un tarifikācijas jāveido ar 1. septembri.

Videokonferences ieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

IZM - Aktualitātes uzsākot jauno mācību gadu