Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Sanāksme par MK noteikumu nr. 671 piemērošanu

4. decembrī LPS attālināti rīkoja sanāksmi, aicinot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) sniegt skaidrojumus un atbildes uz pašvaldību aktualizētajiem jautājumiem par Ministru kabineta (MK) 2020. gada 10. novembra noteikumu nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” (tālāk MK noteikumi nr. 671) piemērošanu praksē. Tiešsaistes sanāksmē VARAM pārstāvēja Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktora vietniece, Teritoriju attīstības izvērtēšanas nodaļas vadītāja Diāna Orlovska un vecākā eksperte Ilze Sniega-Sniedziņa un Budžeta un finanšu departamenta direktore Irēna Koteļņikova.

Sanāksmes videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs” vai šeit.

Vispirms Finanšu ministrijas (FM) Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Inta Komisare īsi informēja par svarīgāko saistībā ar 2021. gada pašvaldību budžetu sagatavošanu. FM ir sagatavojusi un savā tīmekļvietnē (šeit) ievietojusi tabulu par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas rezultātu 2021. gadā, kurā ir informācija par visām 119 pašvaldībām plānoto iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozi, iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā un dotācijām no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda u. c. I. Komisare vērsa uzmanību, ka katrai pašvaldībai budžets ir jāplāno un jāpieņem visam 2021. gadam, nevis tikai nākamā gada pirmajam pusgadam – līdz 1. jūlijam. Vēl tika atgādināts, ka atbilstoši “budžeta pakā” pieņemtajiem grozījumiem Likumā par budžetu un finanšu vadību no nākamā gada pašvaldībām savs budžets ir jāpieņem divu mēnešu laikā pēc valsts budžeta izsludināšanas. Līdzšinējais normatīvais regulējums paredz, ka divu mēnešu laikā pēc valsts budžeta izsludināšanas pašvaldības domes priekšsēdētājam gadskārtējais pašvaldības budžets ir tikai jāiesniedz apstiprināšanai domei. Kamēr budžets nebūs pieņemts, pašvaldība nevarēs saņemt aizņēmumus, izņemot aizņēmumus ES fondu projektiem.

Sarunu par MK noteikumu nr. 671 piemērošanu praksē uzsāka VARAM Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktora vietniece Diāna Orlovska. Viņa aicināja specifiskus jautājumus, kas skar tikai dažus novadus, piemēram, tos, kuru administratīvā teritorija no nākamā gada 1. jūlija tiek sadalīta, risināt atsevišķā tikšanās reizē un apsolīja to organizēt. Tāpat viņa atgādināja, ka papildu jautājumiem sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu pašvaldības var izmantot e-pastu reforma@varam.gov.lv, kā arī tradicionālos saziņas kanālus.

Par MK noteikumu nr. 671 piemērošanu informēja un atbildes uz pašvaldību jautājumiem sniedza VARAM Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Teritoriju attīstības izvērtēšanas nodaļas vecākā eksperte Ilze Sniega-Sniedziņa (prezentācija pieejama šeit). Viņa norādīja, ka atbilstoši MK noteikumiem nr. 671 apvienojamām pašvaldībām līdz 2021. gada 31. janvārim domē jāapstiprina reorganizācijas plāna konstatējumu daļa un tā jāiesniedz tai pašvaldībai, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits.

Sanāksmes dalībniekiem bija ļoti daudz jautājumu un komentāru. Pašvaldību pārstāvjos neizpratni raisa gan reorganizācijas plāna konstatējumu daļā ietveramā informācija, gan noteiktais termiņš reorganizācijas plāna konstatējumu daļas sagatavošanai. Pašvaldības rosināja samazināt reorganizācijas plāna konstatējošā daļā ietverto datu apjomu un pārcelt tās sagatavošanas termiņu uz vēlāku laiku. VARAM pārstāvji solīja izvērtēt MK noteikumu nr. 671 grozījumu iespējamību un nedēļas laikā sniegt informāciju par ministrijas tālāko rīcību.

Lāsma Ūbele,

LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Gunta Klismeta,

LPS komunikācijas nodaļas redaktore

MK noteikumu nr. 671 skaidrojumi, VARAM prezentācija