Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Seminārs pašvaldībām par aizņemšanās procesu saistībā ar ATR un norēķiniem

17. jūnijā notika informatīvs seminārs administratīvi teritoriālajā reformā (ATR) apvienojamām pašvaldībām, kurā saistībā ar jauno novadu pašvaldību darbības sākšanu šā gada 1. jūlijā Finanšu ministrijas pārstāvji informēja par izmaiņām aizņemšanās procesā, savukārt Valsts kases pārstāvji – par izmaiņām norēķinos ar pašvaldībām.

Seminārā Finanšu ministriju pārstāvēja Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Inta Komisare un direktores vietniece Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un analīzes nodaļas vadītāja Baiba Tisenkopfa. Viņas norādīja, ka aizņēmuma un galvojuma pieprasījumi atbalstītajiem ES investīciju, Covid seku mazināšanas, pirmsskolas iestāžu būvniecības vai paplašināšanas un izglītības iestāžu investīciju projektiem pēc 1. jūlija jāiesniedz jaunizveidotā novada pašvaldībai, pamatojoties uz jaunās domes lēmumu, kā arī jānorāda informācija par saistību apjomu jaunajam novadam. Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes (PAGKPP) ārkārtas sēde notiks 29. jūnijā par aizņēmumu pieprasījumu izskatīšanu prioritārajiem investīciju projektiem un steidzamiem projektiem, kam jāveic maksājumi, bet PAGKPP kārtējā sēde plānota 21. jūlijā, un pieprasījumi jāiesniedz līdz 7. jūlijam.

No Valsts kases (VK) seminārā piedalījās Norēķinu departamenta direktore Aiga Vīksna un Klientu pārvaldības departamenta direktors Sandis Putniņš. Viņi informēja par norēķinu kārtību ar pašvaldībām līdz 30. jūnijam un pēc 1. jūlija. Pēdējos sadales maksājumus – iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF) dotāciju – VK ieskaitīs pašvaldību kontos 30. jūnijā, un informācija par norēķiniem ar pašvaldībām par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam tiks publicēta Valsts kases tīmekļvietnes https://www.kase.gov.lv sadaļā “Norēķini ar pašvaldībām” 30. jūnijā līdz darba dienas beigām. Līdz 5. jūlijam iegūstošai pašvaldībai ir jāpaziņo Valsts kasei konti, uz kuriem pārskaitīt IIN nodokļa maksājumus, dotāciju no PFIF un valsts budžeta dotāciju par sociālās aprūpes iestādēs ievietotām personā, sākot ar 2021. gada otro pusgadu (VK tīmekļvietnes sadaļā “Norēķini ar pašvaldībām” ir pieejama kontu paziņojuma veidlapa “Paziņojums par konta numuru maksājumu saņemšanai no Valsts kases sadales kontiem”). Attiecībā uz aizdevumiem VK pārstāvji norādīja, ka, sākot ar 5. jūliju, valsts aizdevumu saistības tiks ieturētas no iegūstošās pašvaldības esošā automātisko saistību ieturējumu konta Valsts kasē (noslēgtie valsts aizdevumu līgumi nav jāpārslēdz, tie pāries iegūstošās pašvaldības saistībās).

Semināra videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Tiešraide” vai šeit.

Lāsma Ūbele,

LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Pašvaldību aizņemšanās un galvojumu process saistībā ar ATR