Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS aicina valdību uz nekavējošu rīcību, lai novērstu elektroapgādes krīzi pašvaldībās

Reaģējot uz elektroapgādes komersantu rīcību, kuri pārtrauc līgumus ar pašvaldībām par elektroenerģijas piegādi, Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentam, finanšu ministram, ekonomikas ministram un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, aicinot nekavējoties risināt iespējamo plaša mēroga krīzi, lai pašvaldības var turpināt nodrošināt savas funkcijas un pakalpojumus, kā arī netiktu ietekmēta iedzīvotāju maksātspēja.

Dažādu faktoru ietekmē strauji paaugstinoties elektroenerģijas iepirkuma cenai biržā, vairāki komersanti, kas ar elektroenerģiju apgādā pašvaldību objektus, ir paziņojuši, ka pārtrauc līgumus. Līgumos, kas pamatā tika slēgti pagājušajā gadā pēc elektroenerģijas tirgus atvēršanas, elektroenerģijas cenas vairumā gadījumu svārstījās ap 40–50 eiro par megavatstundu. Taču aizvadītajā vasarā elektroenerģijas cenas visos Ziemeļeiropas biržas apgabalos pārsniedza 100 eiro par megavatstundu. Šādā situācijā elektroapgādes komersanti vairs nespēj piegādāt elektrību par iepriekšējām cenām, un vairāki uzņēmumi vēlas lauzt elektropiegādes līgumus, pat aizbildinoties ar nepārvaramas varas apstākļiem. Lai gan līguma laušanai juridiska pamata nav, komersanti vairs nespēj par iepriekšējām cenām pašvaldībām piegādāt elektroenerģiju.

“Paaugstinoties maksai par elektroenerģiju, mums ir steidzami jārod risinājumi, lai pašvaldības var turpināt nodrošināt savas funkcijas un turpināt sniegt pakalpojumus arī iedzīvotājiem. Laikā, kad piedzīvojam gāzes cenu pieaugumu, kā ietekmē paaugstinās cena virknei citu pakalpojumu, nedrīkst pieļaut arī būtisku maksas pieaugumu par elektroenerģiju tās galapatērētājiem, jo īpaši iedzīvotājiem,” uzsver LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Likumi paredz, ka pēc Elektroenerģijas tirdzniecības un piegādes noteikumiem, ja nav spēkā esoša elektroenerģijas tirdzniecības līguma, elektroenerģijas piegāde attiecīgajiem lietotāja objektiem notiek pēdējās garantētās piegādes ietvaros. Tas garantē elektroenerģijas piegādi, bet vienalga rada ievērojamus zaudējumus pašvaldību budžetiem. Jūlijā pēdējās garantētās piegādes elektroenerģijas cena pārsniedza 100 EUR/MWh. Organizatoriski pēdējās garantētās elektroenerģijas piegādātājs saskaņā ar AS “Sadales tīkls” vienošanos ir SIA “TET”. Taču šīs pēdējās garantētās piegādājamās elektrības cenu veido elektrības biržas cena un zināms uzcenojums. Kaut gan pēdējās garantētās piegādes nosacījumi ļauj pašvaldībām saņemt elektrību, samaksa par to var pieaugt vairākas reizes, kas neapšaubāmi atstās ietekmi uz pašvaldības budžetu un kapitālsabiedrību pakalpojumiem.

Šādā situācijā pēdējā garantētā piegāde nerisina situāciju, jo pašvaldībām budžetā nav paredzēti līdzekļi gadījumam, ja strauji pieaug elektroenerģijas cena. Piemēram, Liepājā pašvaldības iestāžu nodrošināšanai ar elektrību 2022. gadā ir nepieciešams aptuveni 1,1 miljons eiro, Jelgavai – aptuveni 860 tūkstoši eiro. Ja operatīvi netiks rasts risinājums šai situācijai, pašvaldību kapitālsabiedrības, kuras sniedz stratēģiski svarīgus pakalpojumus (ūdensapgāde, siltumapgāde, skolas, slimnīcas u.c.), tiks pakļautas maksātnespējas riskam.

Lai nepieļautu krīzi saistībā ar elektroenerģijas piegādes pārtraukšanu, LPS aicina Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu steidzami veidot darba grupu jautājuma atrisināšanai. Līdztekus LPS rosina atbildīgās valsts pārvaldes iestādes izstrādāt īstermiņa un ilgtermiņa risinājumus elektroenerģijas cenu kāpuma mīkstināšanai, kā arī paredzēt atbalsta mehānismus maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.